Magyarország a II. világháborúban
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 5 óra 25 perc
Február 11.
Budapest ostroma és a kitörés emléknapja
Történelmi emlékezet
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Szükséges, hogy a diákok alapszinten tisztában legyenek a II. világháború történetével és hogy alapszintű informatikai ismeretekkel (internetes keresés, képszerkesztés) rendelkezzenek. Már az alsó tagozat után is elvárás, hogy a diák információkat, adatokat gyűjtsön valamely szövegből, kiemelje a bekezdések lényegét. Felsőben már digitális eszközök segítségével is kell tudnia történelmi információkat keresni és ezeket feldolgozni, bizonyos forráskritikát alkalmazni, következtetéseket levonni.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT 2020-hoz kapcsolódó felső tagozatos történelem kerettanterv részletesen tárgyalja a II. világháború történetét (7–8. évfolyam). A NAT részletes követelményei között konkrétan szerepel: a totális háború, a világháború fegyverei, a hátország szenvedései, az ellenállás formái, a hadszíntérré vált Magyarország, végül a bombázások és városi harcok – Budapest példáján. A diákoknak ismerniük kell a második világháború napjainkra is hatással bíró következményeit, fel kell tudniuk idézni a második világháború borzalmait, érveket kell felsorakoztatnia a békérevaló törekvés mellett.
A módszer ajánlás rövid leírása
A projektnap célja, hogy egy általános iskolás korú (lehetőleg nyolcadikos, esetleg hetedikes) osztály zömmel csoportmunkában megismerkedjék a kitöréssel és kontextusával, Magyarország II. világháborús szerepvállalásával. Ez részben információgyűjtést, részben ezek prezentálását, részben játékos feladatokat jelent. A feladatok lazán kapcsolódnak egymáshoz, számuk és sorrendjük tetszőlegesen változtatható. A módszer ajánlás lényegi tartalma szintén a csoportmunkát hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, csoportos összhangot megkövetelő, részben beleélést igénylő tevékenységekből áll. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között elsősorban információkeresési, információszintetizálási, IKT, esztétikai kompetenciákat fejlesztő kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a kitöréshez és a II. világháborúhoz kapcsolódó projektnapon keresztül a diákok megismerjék Magyarország és a magyarok II. világháborúban megélt szerepét és a károkat, amelyeket elszenvedett. Ismerjék meg a kor hangulatát, máig ható következményeit. Szempontjaik közé kerüljön be az események erkölcsi értékelésének igénye. Legyenek képesek a megadott filmes, képi és szöveges forrásokból információkat gyűjteni és ezeket értelmezni. Legyenek képesek egymással csoportmunkában együttműködni, hallgassák meg és értékeljék egymás véleményét!
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok megismerik Magyarország II. világháborús szerepvállalásának és az 1945-i kitörés történetének egy-két részletét. Érzékelik az 1944/45-ös helyzet kilátástalanságát, a kényszerpályákat, az ország tragikus helyzetét. Látják, hogy a kitörés a II. világháború történetébe ágyazódik és annak részeként kezelendő. A projektnap feladatai segítik a diákok Magyarországhoz és annak fővárosához való kötődésének erősödését. A csoportos feladatok révén jobban megismerik egymást és egymás véleményét, nézőpontjait.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
15 perc
15 perc
Mit üzen neked a dokumentumfilm?
Találjátok ki, hol van a bomba!
„Ne engedd, hogy elfusson!” (körjáték)
Készítsetek szófelhőt!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
10 perc
10 perc
45 perc
15 perc
25 perc
45 perc
30 perc
Mi a véleményed?
Tervezzetek útvonalat!
Fessétek meg a dalt! (Cseh Tamás: Széna tér)
Alkossatok állóképet!
Mi változott 80 év alatt? (Akkor és most-képek)
Készítsetek Fakebook-profilt!
Készítsetek kvízjátékot!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
10 perc
30 perc
25 perc
20 perc
Folytasd a sort! (Szólánc a II. világháborúról)
Élet-halál kérdése – ábrázoljátok jelképesen!
Emlékezzünk-e a II. világháborúra?
Mit emelnél ki?