Éljük meg a gyereklét örömeit és jogait!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 30 perc
Május 29.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez ebben a korosztályban olyan feladatok illeszkednek, melyekhez nem szükséges előzetes szaktárgyi tudás, azonban az internetes kereső és az online tér felhasználói szintű ismerete elengedhetetlen. Segítséget jelenthet földrajzi, irodalmi, politikai, társadalmi és biológiai ismeretük. Magas szintű beszéd- és íráskészség, valamint a komplex gondolkodás hozzájárulhat a feladatok gördülékeny megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás a földrajz, biológia, történelem és állampolgársági ismeretek, irodalom és informatika tantárgyak.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a gyermekek jogairól és lehetőségeiről való gondolkodásra alapoz csoportos, illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Körüljárja a a világ különböző tájain élő gyerekek tevékenységét, viselkedését, jövőképét. Gondolkodásra és véleménynyilvánításra sarkall az összehasonlító és játékos feladatokkal, ezzel segítve jogaik mélyreható megismerését és alkalmazását. A jeles nap tartalma reflektál a gyerekkor elmúlására is, hisz a végzős diákok a felnőttkor küszöbe előtt állnak, ezért reflektálnak gyerekkoruk örömteli pillanatira is.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak, illetve ismeretek önálló keresésére sarkallja őket játékos és interaktív módon. Megismertesse velük a világ más tájain élő gyermekeket, megvizsgálja életük különbözőségeit és hasonlóságait, valamint hozzájáruljon véleményük kialakításához és kifejezéséhez. Segíti gyermeki jogaik mélyreható megismerését. Célja továbbá a gyermeki lét ünneplése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok élményszerű információkkal és tapasztalatokkal rendelkeznek a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben tudják értékelni. A feladatokkal képesek saját jogaik tudatosítására és megélésére a körülöttük lévő világban, valamint képet kapnak a jogok megélésének nehézségeiről a világ különböző pontjain. Értékelik felhőtlen gyermekkorunkat.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
50 perc
25 perc
30 perc
25 perc
Emlékek rögzítése
Számoljunk dátumokat
Sorakozzunk
Ebben a tavévben veled kapcsolatban
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
50 perc
50 perc
60 perc
60 perc
40 perc
90 perc
Vitatkozzunk
Hasonlítsuk össze a gyerekeket
Keressünk gyermekjóléti szervezeteket
Hasonlítsuk össze a korhatárokat
Vitassuk meg Greta Thunberg szerepét
Menjünk iskolába
Regényhős leszek
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
20 perc
25 perc
30 perc
Írjunk levelet a jövőbe
Összesítsük tudásunkat
Készítsünk szófelhőt
Készítsünk kérdéssort