Értékeljük gyermeklétünket!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 30 perc
Május 29.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez ebben a korosztályban olyan feladatok kapcsolódnak, melyekhez nem szükséges semmilyen előzetes szaktárgyi tudás, azonban az internetes kereső és az online tér felhasználói szintű ismerete előnyt jelent. Segítséget jelenthet továbbá alapvető zenei ismeretek megléte, a térkép, az országok és a nemzetiségek ismerete. Az életkornak megfelelő beszéd- és íráskészség, valamint az alapvető logikai gondolkodás hozzájárulhat a feladatok gördülékeny megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret és a rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a gyermekléten való gondolkodásra késztet csoportosan, illetve egyéni munkaformákkal dolgozva. Ismerteti a világ különböző tájain élő gyerekek tevékenységét, viselkedését. Gondolkodásra és véleménynyilvánításra sarkall az összehasonlító, érvelő és játékos feladatokkal, ezzel segítve gyereki jólétük átélését.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív módon. Megismertesse velük a világ más tájain élő gyermekeket, megvizsgálja különbözőségeiket és hasonlóságaikat, valamint hozzájáruljon véleménykifejezési készségük kialakításához és kifejezéséhez. Segíti alapvető gyermeki jogaik megismerését. Segíti a boldog, biztonságos, egészséges gyereklét tudatosítását.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok élményszerű információkkal és tapasztalatokkal rendelkeznek a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben tudják értékelni. A feladatok segítségével képessé válnak saját jogaik tudatosítására és megélésére a körülöttük lévő világban.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
40 perc
30 perc
20 perc
Színezzük ki a világtérképet
Kutakodjunk eszközeinkben
Készítsünk szótárat
Értelmezzünk közmondásokat
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
50 perc
20 perc
45 perc
40 perc
45 perc
Mutogassunk el egy mesét
Gyűjtsünk érveket és cáfolatokat
Keressünk aktivistákat
Számoljunk dátumokat
Készítsünk menüsort
Tanuljunk táncokat
Gyűjtsünk érveket és cáfolatokat
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
25 perc
20 perc
Levelezzünk
Készítsünk keresztrejtvényt
Emeljünk ki öt érdekességet
Készítsünk hálacsomagot