Járjatok nyitott szemmel!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 16 óra 35 perc
Május 15.
A család nemzetközi napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A családtagokhoz való kötődésüket, beleérző képességüket, a családban betöltött és vállalt szerepüket a középiskolai korosztály már nagy részben kialakította. Kamaszkorra az alapértékek kiépülése megtörtént, mintakövető magatartásformáik kialakultak. Előismereteiket a korábbi tanulmányaikból az etika, állampolgári ismeretek családra vonatkozó fejezeteiből hívhatják elő. A jeles naphoz kapcsolódó programoknak komoly értékközvetítő, identitástudat-erősítő, közösségfejlesztő hatása van, felhasználva a korábban megszerzett ismereteket, mint például közlekedési vagy egészségügyi alapismeretek.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tevékenységek során az aktív tanulás kerül előtérbe. Az együttműködésen, közösségi megmozdulásokon alapuló tevékenységekkel, a közösségért tenni akaró, felelősséget vállaló, aktív állampolgári attitűd alakul ki és kerül megerősítésre. Tantárgyi kötődés megvalósul az állampolgári ismeretek, a magyar nyelv és irodalom, történelem, digitális kultúra, és ének-zene területein keresztül, a dalválasztásnál, az óvodában vállalt feladatoknál, vagy az idősek segítése közben.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek tevékenységei a csoport és a társadalom tagjai közti kooperációra és érzelmi megélésre ösztönöznek. Külső intézmények meglátogatásán keresztül a társadalmi felelősségvállalás növelésére sarkall, felhívja a figyelmet a közvetlen környezetünk alakíthatóságára. Többnyire együttműködésen alapuló, nyitottságot igénylő, innovatív feladatokat tartalmaz. Ösztönöz más véleményen lévők figyelmes meghallgatására, a vélemények, álláspontok kulturált megvitatására, azok közelítésére.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlás célja, hogy őrizzék meg nyitottságukat, érzékenységüket a családi lét irányába. Az feladatok révén a felzárkóztatási és közösségfejlesztési szerepvállalásnak növelése, a célcsoportba tartozók hozzásegítése a családi tudatosságuk megteremtéséhez. Célja továbbá a célcsoport aktív tanulásának, együttműködésben, családi (ön)gondoskodásban, szociális aktivitásokban való részvételének ösztönzése. A tanulóknak meg kell mutatni, hogy a család alapjai és mozgatórugói később ők lesznek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A ajánlás elvárt eredménye az innovatív közösségformálás az élménypedagógia eszközeivel. A programok, feladatok révén a családban való más korosztályú tagokról való gondolkodás, gondoskodás fontosságára világít rá. Nő a tanulók empatikus képessége, öngondoskodás iránti hajlama. Szokássá válik az egymásra figyelés, a gyakoribb és minőségibb kommunikáció más-más korosztályok között is. Kifejezésre juttatják érzéseiket a családról egy-egy elkészített tárgy segítségével.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
60 perc
90 perc
Zenéljetek a zöldben!
Mérjétek fel, mennyire családbarát a közvetlen környezetetek?
Készítsetek szabadtéri installációt!
Családi értékek demonstráció
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
120 perc
60 perc
120 perc
90 perc
120 perc
45 perc
Fedezzétek fel a múlt és jelen összefonódását!
Kalandozzatok a múltban! Nézzétek meg a következő generációt!
Várva várt / nem várt gyermekek? - Ismerkedjetek meg az örökbefogadás és örökbe adás lehetőségeivel
Látogassátok meg a legszuperebb munkahelyet!
Generációk egymás mellett - támogassátok az időseket!
"Ásó, kapa, nagyharang" - látogassatok el az anyakönyvvezetőhöz!
Látogatás egy hivatásos nevelőszülőnél
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
20 perc
45 perc
Üzenjetek a jövőnek!
Ültessetek fát!
Stresszoldás
Légy jó másokhoz!