Kutassatok, játsszatok, alkossatok a családtagokkal!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 35 perc
Május 15.
A család nemzetközi napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Használniuk kell a kommunikációs és nyelvi készségeiket, a kooperációs technikáikat és az innováció iránti vágyukat kell felszínre hozniuk és élni vele. Szükséges a vizuális kultúra tantárgy, magyar irodalom, és történelem tantárgy tanulása során megszerzett alapok (például: rajzolási technikák, nemesi családok, tájházak jelentése, történelmi kifejezések, költemények, zenei műveltség ) tudása és azok alkalmazása.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A feladatok kiemelt területe az együttműködés fejlesztése a páros munka és a csapatmunka által. A kulcskompetenciák fejlődése is végbemegy, például azáltal, hogy érveket gyűjtenek, megfogalmaznak gondolatokat, párbeszédeket folytatnak a módszertani elemeken keresztül. A család egységének és értékeinek még mélyrehatóbb megértését a kreativitást, beleélést, egymásra figyelést alkalmazó feladatok adják. A felső tagozatos tanulók számára az iskolán kívüli tevékenységek és a külső helyszínek megismerése a jeles nap üzenetét erősítik. Fejlődik anyanyelvi tudásuk, digitális kultúrájuk az okoseszközök, applikációk használatával, valamint az érvelések alkalmával a kommunikációs készségük is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A feladatok megoldása a kreatív és nyitott gondolkodásra, az aktív részvételre építenek. Az empátia, tolerancia támogatása kiemelt jellemzője a módszertani ajánlásnak. A drámajátékok, helyzetgyakorlatok, élőképek alkotása közben gyakorolják a családi helyzeteket és szerepeket. A külső helyszínek, de a partnerek megismerése is mind a családi kötelékekre, mind a család szerepének jelentőségére hívja fel a figyelmet.
A módszer ajánlás célja
Cél a tanulók és családtagjaik kapcsolatrendszerének, kommunikációjának javítása, a tanulók társadalmi integrációjának elősegítése, kompetenciaszintjük, motiváltságuk javítása. A helyi lehetőségeket figyelembe véve a családcentrikus gondolkodás kialakítása és működtetése is a megfogalmazott célok közé tartozik.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A sokoldalú fejlesztés során egészséges kapcsolati értékek formálódnak, ami a későbbiekben alappillérei lehetnek a saját család megalkotásakor, kiemelve család jelentőségét, mint a legkisebb társadalmi egységet. A feladatok által kialakult önreflexió folyamatosan fejlődik, empátiájuk erősödik a társadalom más rétegei iránt is. A család mint egység iránti érdeklődésük, nyitottságuk hosszú ideig megmarad és azt családjuk körében kamatoztatni is tudják.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
60 perc
30 perc
Pezsdüljetek, mozduljatok!
Mutatkozzatok be!
Legyetek a legjobb színészek!
Csináljunk flasmobot!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
25 perc
45 perc
45 perc
60 perc
30 perc
120 perc
Ismerjétek meg jogaitokat és kötelességeiteket a családon belül
Dermedjetek szoborrá!
Kutass a könyvtárban!
Tervezzetek kutyabőrt!
Család és házasság
Apák napja - apáink szakmája
Generációk meccse
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
60 perc
20 perc
45 perc
120 perc
Grafitti verseny a sokszínű család jegyében
Alkossatok családi szlogent!
Legyetek a saját filmetek rendezője!
Esti kertmozi a házfalon