Családi kötelékek és viszonyok megismerése
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 14 óra
Május 15.
A család nemzetközi napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az óvodai foglalkozásokon már találkoztak az apa, anya, testvér, nagymama, nagypapa fogalmával, azt térben és időben, valamint kapcsolódási formában el kell tudnia helyezni, erre építve és ezt megerősítve lettek a módszertani feladatok megalkotva. A feladatok sikeres megvalósításához szükségesek a család felépítésének alapfogalmai.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A rajzolás, a megfigyelés fejleszti a kifejezőkészségüket, kreativitásukat. Ebben a módszertani ajánlásban lehetőség van arra, hogy kapcsolatok épüljenek a tágabb közösséggel, partnerintézményekkel. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlődnek azáltal, hogy szituációs játékokat játszanak külső bevont partnerekkel, hogy élményeiket elmesélik és felhasználják a feladatok elvégzése során. Így nyitottabbak, bátrabbakká válnak, önkifejezési technikáik gyarapodnak. A tantárgyi kapcsolódások a vizuális kultúra és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak több ponton is, az ember alak és családrajzolással, dalok, versek felismerésével, megismerésével.
A módszer ajánlás rövid leírása
A külső helyszíneken megvalósuló feladatok fejlesztik a kommunikációt, a kapcsolatteremtési készségek mélyülnek. A tevékenységek rámutatnak a családi minták és értékek fontosságára. Hangsúlyozza az együttműködést és a tapasztalati élményszerzést a játékos, tevékenykedtető feladatok segítségével. A módszerek között szituációs játékok, kreatív feladatmegoldások, kommunikációt fejlesztő tevékenységek egyaránt megjelennek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a tanulók pozitív attitűdjei erősödjenek a család intézménye és a családtagjaik iránt. Megismerjék a család hagyományteremtő erejét és tevékenységrendszerét, ezáltal érzelmileg is kötődjenek a család értékeihez. A tanulóknak fel kell ismerni, hogy felnőttként minták lehetnek saját családjukban, és a példamutatásnak ereje van a családon belül is.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Fejlődik beszédkészségük, kifejezőképességük, vizuális képességük, és ezeken keresztül a családban való kommunikációjuk gördülékenyebbé válhat. A kommunikációt fejlesztő szituációs feladatok által elmélyül kreativitásuk, és növekszik érzelmi kifejezőképességük is. Elmélyülnek a családi kötődés alapjai, hagyományaik megismerése, átérzik annak fontosságát. A családdal kapcsolatos ismereteik mélyülnek a megismert irodalmi és zenei művek által.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
30 perc
60 perc
Gyűjtsetek dalokat!
Családi szólások, közmondások rendezése
Reggeli torna a parkban apával és anyával
Könyvtári foglalkozás - mesedélután
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
45 perc
240 perc
120 perc
30 perc
45 perc
Hallgassatok a mesémre!
Anya legfinomabb süteményei - művészeti kiállítás
Ismerjétek meg a múltatokat!
Családi piknik és élménynap a Rákóczi kertben
Állatkerti séta
Keressétek meg a családtagokat!
Játsszatok papás-mamást!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
20 perc
30 perc
60 perc
Családi flashmob
Családi örömök
Idézzük fel, mi történt! - rajzkiállítás
Mesélő leszek!