A család mint egység és az emberi lét alappillére
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 10 óra 10 perc
Május 15.
A család nemzetközi napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A család fontossága kapcsán ismerniük kell az alapfogalmakat, és az érzelmi intelligencia jelentőségét. Képesnek kell lenniük egy-egy dialógus értelmezésére, elemzésére, annak mondanivalójának megfogalmazására. Tudniuk kell a többgenerációt felölelő családi hagyományok, konfliktuskezelési technikák alapjait. A tevékenységek megvalósításához szükséges az okoseszközök használatának ismerete, kereső felületek használata, értelmezése. A feladatok megértéséhez rendelkezniük kell előismerettel a magyar irodalmi versek, zeneművek, zenei irányultságok tekintetében.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tevékenységek során megvalósuló ismeretek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazása fejleszti a kulcskompetenciákat. A kreativitást, a beleélést, az egymásra figyelést megkövetelő feladatok közelebb hozzák a diákokhoz a jeles nap üzenetét és átadják annak tartalmi és szellemi lényegét. Megtanít az egymásra figyelésre, fokozza az empatikus gondolkodást. Fejlődik ezáltal a problémák komplex módon történő felismerése, megfogalmazódik azok megoldási javaslata. Tantárgyi kapcsolódásai a vizuális kultúra (kommunikációs célú képalkotással), a magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli szövegértés és szövegalkotás), drámapedagógia (jellemábrázolás, metakommunikációs jelek), digitális kultúra, ének-zene (népdal és műdal) tárgyakkal van.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerek között készségfejlesztő, zenei érzéket, hallást, ritmust fejlesztő, szókincset bővítő elemek vannak. Hangsúlyozza a megfelelő kommunikációs formát és stílust, hangsúlyt fektet az együttműködésre, a családi szerepek kialakulására, annak meglétére azon keresztül a mintakövetés mechanizmusára. A módszer elem alapvetően kreatív jellegű, így segíti a beleélőképesség, az empátia kialakulását, erősíti a családon belüli összetartozás érzését.
A módszer ajánlás célja
A program célja, hogy a személyes és társas kapcsolati kulcskompetencia fejlesztésének segítségével irányítsuk a gyermekek figyelmét a család fontosságára. Olyan alapok létrehozása a cél, amelyek köré a programunk végén hagyományőrző, a családi értékrendet követő személyiségekké válnak. Cél a gondolkodásra tanítás, a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával, valamint a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, s ezeket az ismereteket rendszerben lássák, értelmezni tudják azokat a család vonatkozásában is. A tanulók a feladatok során olyan ismereteket és információkat fogalmazhatnak meg, mely személyiségüket formálja, és rávilágít arra, hogy a társadalom alapja a család, a legkisebb közösség. Megalapozza a diákokban a másokkal történő harmonikus együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés képességét a családon belül is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
20 perc
20 perc
Rappeljetek Családi kört!
Lépjetek fel a saját "Ki mit tud"-ban a "Családi Kör" jegyében
Alkossatok fogalmat! Mi a család?
Ismerjétek meg, mi fán terem a családfakutatás?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
25 perc
45 perc
15 perc
60 perc
20 perc
120 perc
90 perc
Meséljetek a családmodellekről!
Házasságkötés vagy gyermekvállalás. De mikor?
Testvérek: átok vagy áldás? Vitassuk meg!
Állítsatok össze egy apák napi kvízt!
Létezik-e a generációs szakadék?
Nézzétek meg, gondoljátok át! Családos filmmaraton
Mondjátok el honnan jöttetek?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
45 perc
30 perc
25 perc
Készítsetek riportot a Családi napról!
Készítsetek kiselőadást!
Készítsetek Szuperhős képeslapot!
Ássatok el időkapszulát!