Az én családi köröm
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 5 perc
Május 15.
A család nemzetközi napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanuló az óvodai foglalkozásokon már találkozott az apa, anya, testvér, nagymama, nagypapa fogalmával, azt térben és időben, valamint kapcsolódási formában el kell tudnia helyezni. Erre építve és ezt megerősítve lettek a módszertani feladatok megalkotva. A feladatok sikeres megvalósításához szükséges a halmazábra ismerete és használata, illetve a párosítás, hozzárendelés fogalma. Kiemelten fontos az aktív, tevékenykedtető tanulás ösztönzése. Az okoseszközök használata is szerepet kap az egyes feladatok során, valamint segíti az előismeretek felelevenítését és újrastruktúrálását..
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kommunikációs és társas kapcsolatai kompetenciák fejlesztése a páros- és csoportmunka alkalmazásával történik meg ebben a módszertani ajánlásban. Elsősorban a meglévő ismereteket feltételezik és alkalmazzák a tevékenységek. Szükséges tantárgyi kapcsolódás az 1-4. évfolyamon a vizuális kultúra, ember alak ábrázolása, a 1-2. osztályban a magyar nyelv- és irodalom tantárgy család, iskola témakörben, 3-4. osztályban etika tantárgy család témakörben.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás többségében a kreativitást és az önkifejezés fejlesztését helyezi előtérbe. Tartalmaz több esetben páros és csoportmunkát is, de az alkotás és a kommunikáció is fontos része a feladatoknak. A módszerek között szerepelnek a szövegértést segítő, a logikai gondolkodást igénylő, az önkifejezést elősegítők is. A kreatív feladatok kiemelten igénylik a tanulók korának megfelelő vizuális kompetenciájuk használatát. A beszélgetések, érvelések során fontost fejlesztési terület a tanulóknál a kommunikációs kompetencia, azáltal, hogy érveket gyűjtenek és mesélnek.
A módszer ajánlás célja
Cél az, hogy felismerjék a család fontosságát, megértsék annak jelentőségét és működési elveit. Fontos, hogy erősödjön bennük a kötődés családjuk tagjai felé, felébredjen vagy tovább fejlődjön a kötelességtudat a szűkebb környezetük, családtagjaik iránt. Szellemileg és érzelmileg meg kell találniuk helyüket a családi egységben, el kell tudniuk helyezni magukat szerepvállalásban is. Koruknak megfelelően megértsék, hogy ők a családi hagyományok, szokások továbbvivői, örökösei.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tevékenységek segítségével kialakul és fejlődni tud az önreflexiójuk, erősödik a másokhoz való figyelmük, megértésük. A tevékenykedtető feladatok révén elmélyül finommotrikus mozgásuk és kreativitásuk. Látni fogják a családhoz kapcsolódó összefüggéseket a kor, a nem és a szokásrend szerint. Felismerik a családhoz tartozás fontosságát, családi munkamegosztás és egyéni szerepvállalás lehetőségeit, erősödik a családi felelősségvállalásuk, összetartozásuk. Átérzik az idősebb generációhoz való kapcsolatuk fontosságát, képesek hálát érezni a családjukért, családtagjaikért.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
15 perc
45 perc
30 perc
Alkossátok meg a "Guriga" családot!
Vigyázz, kész, család! szókirakó játék
Hallgassátok meg az "Este jó, este jó...." című verset!
Döntsd el: család vagy sem?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
40 perc
30 perc
45 perc
30 perc
45 perc
45 perc
Gyökereink és szárnyaink… Készítsetek osztály - családfát!
"Kicsi vagyok, székre állok..."
Legyetek ti is Szuperhősök!
Gyurmázzatok nagyszülős tárgyakat!
Meséld el milyen APA, mint példakép!
Kiskedvencek családi élete - négylábú, kétlábú és lábatlan családtagjaink
Bővül a család: kistestvér születik
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
25 perc
45 perc
30 perc
Az én hősöm a családomban
Fánk, fánk, családfánk, énekel a kicsi szánk!
Készítsétek el a hála-vírágot!
Foglaljátok el a családi karikát!