Kortalan anyák napja
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 12 óra
Május 1.
Anyák napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az anyák ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók nem csak iskolai keretek között, hanem otthoni szituációkból, családi hagyományokból is merítenek ismereteket. Felső tagozaton a pedagógusok figyelnek arra, hogy az értékközvetítés, a köszönetnyilvánítás (tárgyi és nyelvi tekintetben), a témával kapcsolatos irodalmi és zenei alkotások megismerése mellett, elindítsák a tanulókat azon a folyamaton, amely során nyitottabbá válnak a világ, a külvilág, más emberek élethelyzete felé, segítik a reálisabb énkép és anyakép kialakulását. A tanulók életkorukból kifolyólag több tapasztalattal, nagyobb rálátással rendelkeznek az anyai szerepeket, feladatokat illetően.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az anyák napja tekintetében minden korosztály elsődleges feladata a társas és szociális, illetve a kommunikációs kompetenciák fejlesztése. Ugyanúgy jelen van továbbra is az értékközvetítés, az érzelmek felismerése, megértése, és annak kinyilatkoztatására szolgáló nyelvi és nem nyelvi jelek elsajátításának gyakorlata. Emellett azonban a 9-12. évfolyamos tanulók számára cél a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes emberek kapcsolatának megismerése és megértése. A magyar kultúrát, annak gondolatai, erkölcsi tartalmait elsajátítani, tehát a tanulók kulturális tudatosságát fejleszteni.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerek önálló és csoportos feladatmegoldás keretein belül kreatív, változatos, nem hétköznapi módszerek segítségével próbálja a tanulókat aktivizálni, többek között kisebb kutatásokkal (közvélemény, könyvtári, szlogenek), szituációs, asszociációs feladatokkal, interjú készítésével, ami által egyszerre betekintést nyer a társadalmi attitűdbe, hagyományokba. Irodalmi, művészeti alkotásokkal, vizuális elemekkel színesítve segíti a tanulókat az anya-gyermek kapcsolatok, az érzelmek, a nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök felismerésében és értelmezésében. Ötleteket nyújt a kreatív köszönetnyilvánításra.
A módszer ajánlás célja
A tanulók nyitottabbá váljanak a világ, a külvilág, más emberek élethelyzete, érzelmei, kapcsolatai felé, ismerjék meg, hogy a társadalom, a szeretet sokszínű, és fogadják el, hogy ez ettől szép és különleges. A tanulók betekintést nyernek emellett az anyai szerepekbe, feladatokba, azok pozitívumaiba, nehézségeibe. Megismerkednek a társadalmi hagyományokkal, nézetekkel, értékekkel, attitűdökkel.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanuló megismeri a társadalmi hagyományokat, nézeteket, attitűdöket. Megtapasztalja a nemzet, a szűkebb környezet, az emberi kapcsolatok, a család működését, értelmezi és elfogadja azt a sokszínű valójában. Megtanulja, hogy a család, az anyák szerepe érték. Reálisabb én- és anyakép alakul ki a, és megpróbálnak nyitottabbá válni a világ, a társadalom felé. Kreatív köszönetnyilvánítási formákat sajátítanak el. Megtapasztalják a csoportos és a kutatásalapú tanulás előnyeit, fontosságát.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
20 perc
30 perc
45 perc
Emlékezz a versekre!
Játssz a parkban!
Asszociálj!
Tartsatok könyvklubbot!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
90 perc
45 perc
130 perc
30 perc
45 perc
60 perc
Elemezz szlogeneket, köszöntőket!
Készítsetek interjút!
Készítsetek közvéleménykutatást!
Tartsatok mozidélutánt!
Készíts tudáskártyát egy festményről!
Szobrok a szeretetnyelvekről!
Keress régi hagyományokat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
45 perc
45 perc
Szervezzetek flashmobot!
Készíts kuponfüzetet!
Vidítsátok fel az édesanyákat!
Készítsetek idővonalat és szervezzetek kiállítást!