Anyák napja a világon
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 11 óra 55 perc
Május 1.
Anyák napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az anyák ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így nem csak iskolai keretek között, hanem családi, otthoni szituációk, hagyományok kapcsán is szereztek tapasztalatokat, ismereteket a tanulók. Alsó tagozaton a pedagógusok tudatosan fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját, jelezve feléjük, e jeles nap is érték. A tanulók számos köszönetnyilvánítási formát sajátítanak el (például a technika órák alkalmával elkészített ajándékokat), betekintést nyernek a gyerekirodalom, a népdalok, a műdalok anyák napi ünnepkörét feldolgozó, megjelenítő alkotások körébe.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A korosztály számára az élményszerű ismeretszerzés az elsődleges cél, miközben fejlődnek a társas és szociális, valamint a kommunikációs kompetenciák. Ezen belül kiemelendő területek a tanulók érzelmeinek felismerése, az erről való kommunikációjának, és az ezt kiszolgáló szókincsének a fejlesztése. Az önkifejezést szolgáló kreatív alkotás, a szocio-emocionális készségek fejlesztése szerepjátékokkal, vizuális és auditív eszközök segítségével, amely során nyitottabbá válik az énkép és más emberi élethelyzetének megismerése iránt. A kulturális hagyományok megismerése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A tanulók számára ebben a korosztályban fontos, hogy megnyíljon a világ az információkat ne csak egy megszokott szituációból, személyektől szerezze, hanem elinduljon az önálló ismeretszerzés felé. A módszerek törekednek az adott pillanat, a természet, az alkotások, a történetek megélésére, önálló felfedezésére, a nem nyelvi kifejezőeszközök észrevételére és értelmezésére. Emellett megjelenik a csoportos kutatás és gondolkodás, a szerepekbevaló belehelyezkedés lehetősége is. A feladatok a köszönet kinyilvánítására is nyújtanak kreatív ötleteket.
A módszer ajánlás célja
A feladatok célja az emlékek, a családi hagyományok felelevenítése, az érzelmek megélése, más szituációk, élethelyzetek, az anyakép, az anyai feladatok, az anya-gyermek kapcsolat, a szeretet sokszínűségének, annak nyelvi és nem nyelvi jeleinek megismerése, értelmezése, megfogalmazása. A tanulók ösztönzése a külvilág és a társadalom felé való nyitására.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók új ismereteket szerezzenek a múlt hagyományait, történeteit, a külvilágot, a természetet, az embereket, a társadalmat illetően a családról, az anyaképről, anyaságról, anya-gyermek kapcsolatról, az érzelmekről, a társadalmi attitűdökről, a szeretet kinyilvánítási formáiról. A tevékenységek fejlesztik a tanulók kreatív önkifejezését, a kommunikációs és szociális kompetenciáit.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
60 perc
45 perc
60 perc
Keresd meg a régi ajándékaidat!
Ragadd meg a pillanatot!
Kit rejt a fénykép?
Tartsatok felolvasást!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
60 perc
30 perc
30 perc
120 perc
45 perc
60 perc
Keress az archívumban!
Elemezz reklámokat!
Készíts tanulókártyát!
Játszd el!
Mozizz Anyával!
Ismerd meg a világ édesanyáit!
Nyisd ki a szemed!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
30 perc
45 perc
30 perc
Írj köszöntőt!
Készítsetek kiállítást!
Ajándékozd meg Anyukádat!
Készítsetek videoklipet!