Szeretet a szabadban
B variáns
1-4. évfolyam 10-20 Fő 14 óra
Május 7.
Anyák napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ismerik a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, szeretetét, védelmét. Az anyák ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók egészen pici koruk óta találkoznak versekkel, mondókákkal, dalokkal, a köszönetnyilvánítási, ajándékozási szokásokkal. Az óvodában már tudatosan készülnek az ünnepkörre, és fejlesztik a gyermekek érzelmi hátterét, érzelmi intelligenciáját is.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A módszer elemek segítenek a családból származó közösségi élményeket megfogalmazni, összevetni az iskolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni. A 7 kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a kommunikációs kompetenciákat, ezen belül is az érzelmekről való kommunikációt, a személyes és társas kompetenciákat. Számos esetben megjelenik a kreatív alkotásra, a kreatív önkifejezésre és a kulturális tudatosságra való nevelés, és az önálló, kutatásalapú tanuláshoz szükséges képességek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek iskolán kívüli környezetben kínálnak változatos, élménydús programokat. A tanulók meglévő tudásukra építve mélyítik el és bővítik a jeles nappal kapcsolatos értékeket, új ismereteket. Ezt segíti elő a számos vizuális elem megjelenése, a mozgást igénylő feladatok, a csoport-, ill. páros munkaformák. A kreatív alkotást és önkifejezést gyakorló feladatok segítik a téma elmélyülését. Ilyen élményt adó tevékenykedtető módszer elemek például: közös kirándulás, főzés, filmnézés az anyukákkal, videó készítés stb.
A módszer ajánlás célja
Ismerjenek meg új, a köszönetüket kinyilvánítására szolgáló módszereket. Szabadon, nyíltan tudjanak kommunikálni az érzéseikről. Új ismeretet szerezzenek az anyaszerepekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a szeretet és a hála kifejezésének számtalan módjáról, a nem nyelvi kifejezőeszközökről. Fejlődjön érzelmi intelligenciájuk.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A különböző módszerek, munkaformák és feladatok segítségével a tanulók szélesebb perspektívából tudnak tekinteni az anyák napjára. Átgondolják a jeles nappal kapcsolatos érzelmeiket, gondolataikat, és reflektálnak rájuk. Kimutatják a hálájukat, a szeretetüket. A módszer elemek fejlesztik a tanulók érzelmi intelligenciáját, személyes és társas kapcsolati, valamint kommunikációs kompetenciáit.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
40 perc
35 perc
35 perc
Alkoss képet anyukád kedvenc virágjáról!
Tartsatok mesedélután!
Folytasd!
Idézd fel a múltat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
60 perc
120 perc
60 perc
45 perc
120 perc
Nézz körül a városodban!
Kiránduljunk!
Játsszunk memóriajátékot!
Tartsatok mozidélutánt!
Mesél a múlt - interjú a nagyszülőkkel!
Készítsetek tudáskártyát!
Főzz, süss anyával!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
30 perc
30 perc
60 perc
Alkoss közösen anyukáddal!
Meséld el a mozgásoddal!
Rajzold le a kívánságod!
Készítsetek videót!