Ismerjük meg a gyerekvilágot
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 50 perc
Május 29.
Gyermeknap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megértéséhez ebben a korosztályban nem szükséges semmilyen előzetes szaktárgyi tudás. Segítséget jelenthet azonban alapvető zenei ismeretek megléte, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság. A megfelelő önismeret és az életkornak megfelelő beszédkészség hozzájárulhat a feladatok gördülékeny megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT lényegesnek tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszerelem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira és emlékeire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása nincs, de a feladatok közt található másodlagos kapcsolódás az ének, a természetismeret, az irodalom, a rajz és a vizuális kultúra tantárgyakhoz is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás nagyrészt a gyermeki lét megismerésére alapoz csoportos, illetve egyéni élményt adó munkaformákkal dolgozva. Körüljárja a gyermekek tevékenységét, viselkedését, érzelmeit és vágyait. Mindezt játékos feladatokon, tevékenységeken keresztül, ezzel segítve a gyermeklét boldog, tudatos megélését.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy ismereteket közvetítsen a diákoknak játékos és interaktív modón. Megismertessen velük más körülmények között élő gyermekeket, megvizsgálja különbözésőgeiket és hasonlatosságaikat, valamint hozzájáruljon a saját életükről alkotott reális kép kialakításához. Segíti alapvető gyermeki jogaik megélését.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Elvárt eredmény, hogy a diákok élményszerűen gyűjtsenek információkat és tapasztalatokat a gyermekek világának sokszínűségéről, és saját életüket és személyiségüket is ebben a sokféleségben tudják értékelni. A feladatok elvégzésével képessé váljanak saját jogaik tudatosítására és megélésére a körülöttük lévő világban.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
20 perc
30 perc
Alkossunk idővonalat!
Illusztráljunk!
Hallgassunk gyerekdalokat
Táncoljunk közösen
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
40 perc
60 perc
25 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Értékeljük a gyereklétet
Jellemezzük egymást
Kívánjunk hármat
Ültessünk virágot!
Díszítsük fel a termet
Mutassunk érzelmeket
Viselkedjünk illően
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Mutassuk be magunkat
Színezzünk változatosan
Magyarázzunk kifejezéseket
Osszunk egymásnak jutalmat