Anyák napja örökké
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 10 perc
Május 1.
Anyák napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az anyák ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók nem csak iskolai keretek között, hanem otthoni szituációkból, családi hagyományokból is merítenek ismereteket. Felső tagozaton a pedagógusok figyelnek arra, hogy az értékközvetítés, a köszönetnyilvánítás (tárgyi és nyelvi tekintetben), a témával kapcsolatos irodalmi és zenei alkotások megismerése mellett, elindítsák a tanulókat azon a folyamaton, amely során nyitottabbá válnak a világ, a külvilág, más emberek élethelyzete felé, segítik a reálisabb énkép és anyakép kialakulását. A tanulók életkorukból kifolyólag több tapasztalattal, nagyobb rálátással rendelkeznek az anyai szerepeket, feladatokat illetően.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Az anyák napja tekintetében minden korosztály elsődleges feladata a társas és szociális, illetve a kommunikációs kompetenciák fejlesztése. Ugyanúgy jelen van továbbra is az értékközvetítés, az érzelmek felismerése, megértése, és annak kinyilatkoztatására szolgáló nyelvi és nem nyelvi jelek elsajátításának gyakorlata. Emellett azonban a 9-12. évfolyamos tanulók számára cél a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes emberek kapcsolatának megismerése és megértése. A magyar kultúrát, annak gondolatai, erkölcsi tartalmait elsajátítani, tehát a tanulók kulturális tudatosságát fejleszteni.
A módszer ajánlás rövid leírása
A anya-gyermek kapcsolat, annak érzései, kifejezései, nehézségei, pozitívumai nem könnyű téma ebben a korosztályban sem, így a feladatok elsődleges célja ennek megkönnyítése elsősorban csoportos, nyílt, közvetlen beszélgetésekre alapozva. Ahogy a kapcsolatok, az érzések is mások, úgy törekszik a módszertan is több szempontból, más-más szituációban ezt bemutatni a tanulóknak, például: irodalmi alkotás, zene, videó. A ismeretszerzésnél megjelenik az önálló és a csoportos munkafolyamat is, mind a kreativitást, a meglévő tudást, vagy a kutatásalapú digitális eszközhasználatot tekintve. A köszönetnyilvánítási formák tekintetében a feladatok a kreativitás felé veszik az irányt.
A módszer ajánlás célja
Ahogy a téma, az emberi kapcsolatok, az érzelmek is sokszínűek és változatosak, úgy a feladatok is ezt a célt szeretnék szolgálni. Szélesebb perspektívából, különböző nézőpontokból megismerni az anya-gyermek kapcsolatok állandó és változó elemeit, betekintést nyerni az édesanyák fáradhatatlan munkájába, az ünnep társadalmilag elfogadott szerepébe, kialakulásának mivoltjába.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanuló szabadon, nyíltan, kreatív eszközökön keresztül képes kommunikálni az érzelmeiről, gondolatairól, véleményéről. Megismeri az ünnep létrejöttének történetét. Megismeri, hogy a világ, az emberek, a kapcsolatok sokszínűek és mások, és ezt el is fogadja. Érzékenyül az anyai szerepek, feladatok, tulajdonságok iránt. Az anya-gyermek kapcsolat, a család fontosságának értékét elsajátítja.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
20 perc
15 perc
25 perc
Mondj egy szót!
"Anyám mindig, óvott féltett…"
Készítsetek listát!
Keresd a párját!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
35 perc
60 perc
20 perc
45 perc
45 perc
60 perc
Kutass az interneten!
Találd ki!
Készíts filmplakátot!
I'll Love You Forever!
Képzeld el - játszd el!
Alkossatok képet!
Illusztráld a verset!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
30 perc
25 perc
40 perc
Készítsetek lejátszási listát!
Írj verset!
Fogalmazd meg egy műalkotásban!
Írj, alkoss! -ítéld oda a legjobb anya díját!