Szuperhős anyák
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 6 óra 40 perc
Május 1.
Anyák napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az anyák ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így nem csak iskolai keretek között, hanem családi, otthoni szituációk, hagyományok kapcsán is szereztek tapasztalatokat, ismereteket a tanulók. Alsó tagozaton a pedagógusok tudatosan fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját, jelezve feléjük, e jeles nap is érték. A tanulók számos köszönetnyilvánítási formát sajátítanak el (például a technika órák alkalmával elkészített ajándékokat), betekintést nyernek a gyerekirodalom, a népdalok, a műdalok anyák napi ünnepkörét feldolgozó, megjelenítő alkotások körébe.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A korosztály számára az élményszerű ismeretszerzés az elsődleges cél, miközben fejlődnek a társas és szociális, valamint a kommunikációs kompetenciák. Ezen belül kiemelendő területek a tanulók érzelmeinek felismerése, az erről való kommunikációjának, és az ezt kiszolgáló szókincsének a fejlesztése. Az önkifejezést szolgáló kreatív alkotás, a szocio-emocionális készségek fejlesztése szerepjátékokkal, vizuális és auditív eszközök segítségével, amely során nyitottabbá válik az énkép és más emberi élethelyzetének megismerése iránt. A kulturális hagyományok megismerése.
A módszer ajánlás rövid leírása
Az érzelmekről való önálló kommunikáció nem könnyű feladat egy tizenéves számára, így a módszerek tekintetében elsődleges szempont a közös, nyílt beszélgetéseken alapuló feladatmegoldás, a kreatív önkifejezés lehetőségének biztosítása (legyen az egy rajz megalkotása, egy fogalmazás megírása vagy videókészítés), vizuális és auditív, mozgásos, élményalapú elemek felhasználása. A munkaformát illetően az osztályszintű, csoportos és páros, párkeresős feladatok kerülnek előtérbe.
A módszer ajánlás célja
A tanuló elsősorban szabadon, nyíltan tudjon kommunikálni az érzéseiről, de legalább a kreatív önkifejezés szintjén. Új ismeretet szerezzen az anyaszerepekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a szeretet kifejezésének számtalan módjáról. Fejlődjön a tanuló érzelmi intelligenciája, érzékelje, hogy a család, az anya-gyermek kapcsolat érték. Elsajátítson számos köszönetnyilvánítási formát.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Az anyák napjával kapcsolatos ismeretek, érzelmek, hagyományok felidézése, az anya-gyermek kapcsolat értékeinek, érzelmeinek, az énkép, az anyakép, az anyai feladatok, tulajdonságok megismerése, a szeretetnyelv sokszínűségének megtapasztalása. A módszerek ezen érzelmek, ismeretek kifejezésre szolgáltat segítséget, lehetőséget akár nyelvi, akár nem nyelvi, akár kreatív önkifejezés tekintetében.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
15 perc
30 perc
Tartsatok ötletbörzét!
Hallgass zenét!
Mozogj egy kicsit!
Válassz egy képet anyáról!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
40 perc
15 perc
35 perc
30 perc
30 perc
25 perc
20 perc
Alkosd meg anya címerét!
Keresd a szeretet sokszínűségét!
Beszélj az érzelmekről!
Nézz videót az anyai "feladatokról"!
Olvass a szeretetnyelvekről!
Alkoss szívkártyát!
Készíts idővonalat!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
45 perc
30 perc
10 perc
Készíts szófelhőt!
Készíts videót!
Írj fogalmazást "Anya a szuperhősöm" címmel!
Fejts meg a keresztrejtvényt!