Meseszerű édesanyák
A variáns
1-4. évfolyam 10-20 Fő 5 óra 45 perc
Május 1.
Anyák napja
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az anyák ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók egészen pici koruk óta találkoznak versekkel, mondókákkal, dalokkal, a köszönetnyilvánítási, ajándékozási szokásokkal. Az óvodában már tudatosan készülnek az ünnepkörre, és fejlesztik a gyermekek érzelmi hátterét, érzelmi intelligenciáját is.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A 7 kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a kommunikációs kompetenciákat, ezen belül is az érzelmekről való kommunikációt, a személyes és társas kompetenciákat. Számos esetben megjelenik a kreatív alkotásra, a kreatív önkifejezésre és a kulturális tudatosságra való nevelés, szem előtt tartva a digitális kompetenciák gyakorlását is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A feladatok elsősorban a nyílt, közös beszélgetésekre építik fel a meglévő és az új ismeretek feldolgozását. Ezt segíti elő a számos vizuális elem megjelenése, a mozgást igénylő feladatok, a csoport-, illetve páros munkaformák. A kreatív alkotást és önkifejezést gyakorló feladatok segítik a téma elmélyülését. Ilyen élményt adó tevékenykedtető módszer elemek például: virágos rét alkotás, dekoráció készítés, köszönöm doboz készítés stb.
A módszer ajánlás célja
A tanulók szabadon, nyíltan tudjanak kommunikálni az érzéseikről. Új ismeretet szerezzenek az anyaszerepekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a szeretet kifejezésének számtalan módjáról, a nem nyelvi kifejezőeszközökről. Fejlődjön érzelmi intelligenciájuk. Tudják kifejezni a szeretetet, a hálát, akár nyelvi, nem nyelvi jelek vagy kreatív alkotás segítségével.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elemek segítségével szélesebb perspektívából tudnak tekinteni az anyák napjára. A köszönetnyilvánítást megelőzően tanulmányozzák az édesanyák belső és külső tulajdonságait, a "feladatait", a szerepeit, és értékelik azokat. A tevékenységek fejlesztik a tanulók érzelmi intelligenciáját, személyes és társas kapcsolati, valamint kommunikációs kompetenciáit. A köszönetnyilvánításra alternatívákat szolgáltatnak.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
15 perc
15 perc
20 perc
Ismételj anyák napi verseket, dalokat!
Nézz videót!
Keress ismert anya-gyermek párokat!
Fejtsed meg a találós kérdéseket!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
20 perc
20 perc
30 perc
25 perc
30 perc
25 perc
Alkossatok közösen virágos rétet!
A szeretet lakhelye - Készíts dekorációt!
Ismerd meg az anyai "feladatokat"!
Ismerkedj meg az anya-gyermek kapcsolat fontosságával!
Keresd a párját!
Rajzold le anyát másképp!
Tanulj verset!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
20 perc
30 perc
Alkossatok szobrot!
Készíts köszönöm-dobozt!
Írj fogalmazást Szeretnék olyan lenni, mint anya… címmel!
Készíts plakátot!