Kinyílik a világ
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 35 perc
Június 15.
Tanévzáró
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A  9-12. évfolyam esetében már elvárható, hogy összetett, egyéni kutatómunkát igénylő feladatot végezzenek, képesek legyenek előadást, prezentációt tartani. Rendelkezzenek kellő ismerettel az IKT eszközök használatában. Tudják alkalmazni könytárhasználati ismereteiket, képesek legyenek adott szempontok szerint keresni az interneten. Ismerjék fel, lássák át az összefüggéseket. Legyenek képesek a csoporton belüli feladatmegosztásra, a feladatok elvégzésére, egymás segítésére.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
9-12. évfolyamon komplexebb feladatokkal találkoznak a diákok a tanévzárók során. Az élményszerzés mellett hangsúlyos a kommunikációs kompetenciák és a kulturális tudatosság kompetenciájának fejlesztése, valamint a digitális kompetenciák erősítése. Erősödik hazaszeretetük. Az ismeretek és a műveltség bővítése révén a tanulók önállóan, céltudatosan meg tudják szervezni szabadidejüket is, képesek lesznek felelős döntéseket hozni a szünidőben is.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elem során a tanulókkal az iskola épületéből kilépve zárjuk le a tanévet, majd élménypedagógiai módszerekkel készülünk a vakációra. Alternatívákat mutatunk a szünidő hasznos, tartalmas eltöltésére, olyan programokat kínálunk fel, melyek továbbgondolásra érdemesek a diákok számára. Felhívjuk a figyelmet a testi-lelki harmónia egyensúlyának fontosságára.
A módszer ajánlás célja
A módszer célja, hogy a diákok játékos, kreatív iskolán kívüli programokkal zárják le a tanévet. Megismerkedjenek olyan lehetőségekkel, melyek lehetővé teszik számukra a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését, valamint olyan módszerekkel, melyekkel a közösségükhöz való tartozás érzése erdősödik. Cél, hogy a szünetben se feledkezzenek meg a testmozgás, a test és lélek harmóniájának fontosságáról.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók pozitív érzésekkel zárják a tanévet. A tanulók képesek lesznek egyszerű programokat megszervezni, megvalósítani, melyek során erősödhetnek társas kapcsolataik is. A játékos, élményközpontú feladatokon keresztül fejlődik személyiségük. Erősödnek a kapcsolataik az osztálytársaikkal.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
40 perc
30 perc
30 perc
Nekem ez a tanév….
Fussunk együtt!
Időgép
Lezárult egy év
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
90 perc
60 perc
90 perc
90 perc
120 perc
Egy hajóban evezünk
Irány a Nemzeti Galéria!
Legyünk idegenvezetők!
Sétáljunk és készítsünk fotókollázst!
Tervezzünk útvonalat, járjuk is be!
Túrázzunk!
Drámázzunk a vízparton!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
90 perc
45 perc
30 perc
20 perc
Sétáljunk az erdőben
Olvassunk a fűben!
Vajon ki mondta rólad?
Hogyan búcsúznál?