A mi nyári szünetünk!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 15 óra 40 perc
Június 15.
Tanévzáró
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A diákok tudjanak tájékozódni szűkebb környezetükben. Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel az infokommunikációs eszközökkel kapcsolatban. Legyenek képesek ismeretek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazására, a problémák komplex módon történő vizsgálatára. A diákok ismerjék Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regényét.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése teszi lehetővé, hogy a tanulók képesek lesznek a tanév lezárására, a nyári szünet idejének hasznos eltöltésére. Szükséges tantárgyi kapcsolódások ötödik osztálytól nyolcadik osztályig magyar nyelv-és irodalom, környezetismeret, földrajz, informatika.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer során a diákokkal lezárjuk a tanévet, ezt elsősorban élménypedagógiai módszerekkel, közös tevékenységekkel tesszük. Ajánlásokat teszünk a nyári szünet hasznos eltöltésére, megismertetjük azokat a helyszíneket, melyeket érdemes felkeresni a diákoknak a nyári szünetben is. Előtérbe kerül az infokommunikációs eszközök hasznos, biztonságos használata is, mely elkerülhetetlen, mindennapi eszköze a korosztálynak.
A módszer ajánlás célja
A módszer célja, hogy a tanulók élményszerűen, örömteli tevékenységek által zárják le a tanévet, erősítve az összetartozás érzését. Cél, hogy a diákoknak olyan programokat, ötleteket mutassunk, melyeket felhasználhatnak a nyári szünet tervezése során. Felhívjuk továbbá a figyelmet az infokommunikációs eszközök használatának tudatosságára, mutatunk néhány példát azok hasznos használatára.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Legyenek kíváncsiak a környező világra, a természet értékeire. Ismerjék azokat a hasznos időtöltési lehetőségeket, melyek előteremtik a lelki és szellemi épülésüket. A feladat során az osztály közössége erősödik. Legyenek tisztában az infokommunikációs eszközök tudatos használatával, legyenek ismereteik a médiumokkal kapcsolatban.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
30 perc
20 perc
Hogy érzem magam itt és most
Mondj 2 igaz, 1 hamis állítást!
Merre jártunk ebben a tanévben?
Játsszunk üléskört!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
60 perc
60 perc
60 perc
120 perc
90 perc
120 perc
Túrázzunk biciklivel!
Kincskeresés térkép alapján
Legyünk kis idegenvezetők!
Barangoljunk a Pál utcai fiúk nyomában
Geoláda keresése
Könyvtárlátogatás
Látogatás Bűvösvölgybe
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
30 perc
30 perc
120 perc
Interjú készítése felnőttekkel
A történetek fonala
Ültessünk fát
Közös piknik a szabadban