KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓ a parkban
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 40 perc
Június 15.
Tanévzáró
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megtartásához nem szükségesek szaktárgyi előismeretek. A feladatok nagy része saját tapasztalatra épít, melyet a diákok az óvodából vagy előző évek tanévzárói során szereztek. A módszerek gördülékeny lebonyolításában azonban fontos szerepet játszanak az ének-zenei, rajz és vizuális kultúra ismeretek. A diákoknak rendelkezniük kell a megfelelő íráskészséggel, ezenkívül az életkornak megfelelő motorikus-, gondolkodási- és asszociációs készségek elégségesek a feladatok megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen élménypedagógiai módszerekkel, tapasztalati úton történik. A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületű formálása és a cselekvő magatartásra, viselkedésre ösztönzés. Rendelkezzenek felelősségtudattal önmaguk és környezetük irányában. A jeles nap üzenetét a közös élményeken keresztül megtapasztalt tevékenységek hozzák meg. Az alsó tagozatos tanulókban kezdjük kialakítani a tudatosság, az előrelátás, tervezés képességét, mely a tanévzáró kapcsán is lehetséges. Tantárgyi kapcsolódások alsó tagozaton: magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, erkölcstan, technika- és életvitel, rajz- és vizuális kultúra.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás lényegi tartalma a csoportmunkát, az élménypedagógiai módszereket hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő feladatokból áll. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között készségfejlesztő, esztétikai érzéket, hallást, ritmust fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a tanévzáróval kapcsolatos foglalkozáson keresztül lezárjuk a tanévet, előretekintsünk a nyári szünetre. Felhívjuk a figyelmet mindarra, amire a gyerekeknek a nyári szünetben ügyelniük kell saját- és mások testi épségének megóvása érdekében. Lehetőséget teremtünk a nyári szünet megtervezésére, ajánlásokat tehetünk az idő hasznos eltöltésére is.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanév zárása után a gyerekek számára megkezdődik a szünet, mely eltölthető olyan tevékenységekkel, melyek kellemesek, örömteliek, valamint hasznosak is. Ennek érdekében megtanulnak társasjátékokat, különböző kültéri szabadidős tevékenységeket. A foglalkozás során felelevenítjük az alapvető viselkedési szokásokat, udvariassági formulákat, melyek segítik a gyerekeket a kapcsolatteremtésben, kommunikációban. A közlekedési szabályok ismeretében vigyáznak saját- és mások testi épségére is. A gyerekeket a jól végzett munka öröme tölti el, létrejön a tanév lezárásának érzése.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
25 perc
30 perc
60 perc
Alakítsunk csoportokat!
Mutassuk meg az érzéseinket!
Válassz egy képet!
A tanév idővonala
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
20 perc
45 perc
30 perc
50 perc
40 perc
60 perc
Programajánló a nyári szünetre
Mutasd a nyarad!
Közlekedj okosan a nyári szünetben
Mit vinnél magaddal?
Akadályverseny
Papír repülő hajtogató és röptető verseny
Könyvtárlátogatás a helyi könyvtárban
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
30 perc
30 perc
20 perc
Add tovább a történetet!
Kedves üzenetek
Vakáció felirat
Mit kívánsz a nyári szünetre?