Lezárul a tanév
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 11 óra 50 perc
Június 15.
Tanévzáró
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanévzáró esetében a 9-12. évfolyam esetében már elvárható, hogy összetett, egyéni kutató munkát igénylő feladatot végezzenek, képesek legyenek előadást, prezentációt tartani. Rendelkezzenek kellő ismerettel az IKT eszközök használatában. Tudják alkalmazni könytárhasználati ismereteiket, képesek legyenek adott szempontok keresni az interneten. Ismerjék fel, lássák át az adott összefüggéseket. Legyenek képesek a csoporton belüli feladatmegosztásra, a feladatok elvégzésére, egymás segítésére.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A feladatok megoldása során a társas kompetenciák fejlesztése a csoportmunkára, együttműködésre épül. A tanulóknak lehetőségük van a feladatok során ismereteiket a mindennapi életből vett helyzeteken keresztül alkalmazni. Előtérbe kerül a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás a korosztály érdeklődésére építő élménypedagógiai és drámapedagógiai módszereket is egyesítő feladatokat tartalmaz. A diákok a mindennapi életből vett példákon keresztül, gyakorlatias, a nyári szünetben felhasználható ismeretekre tesznek szert, közben vissza-vissza tekintek, mind a tanulmányaikra, mind a tanév fontosabb eseményeire, lezárva a tanévet.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók a tanév eseményeit felelevenítve lezárják azt, tekintsenek előre a nyári szünet feladataira, lehetséges tervekre, programokra, mindezt élménypedagógiai- és drámapedagógiai módszerekkel, csoportmunkával, mely során erősödik a csoporthoz való tartozás érzése, mélyül a csapatszellem. A feladatok során lehetővé válik, hogy a tanulók mélyebben ismerjék meg egymást.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók pozitívan zárják a tanévet, képesek legyenek a megszerzett tapasztalatikat az életben hasznosítani. Erősödik a csoportidentitásuk, kapcsolatuk a közösséggel. Megtapasztalják a tudásátadás élményét, fejlődnek a kommunikációs kompetenciák. A drámajátékkal együttműködő készségük fejlődik. Szociális kapcsolataik mélyülnek a tágabb közösségükön belül. Önismeretük, önkifejezésük fejlődik.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
30 perc
15 perc
Stop
Készítsük el az osztály emlékművét!
Beszélgessünk teaházban!
Találd ki, kinek az élménye!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
90 perc
120 perc
90 perc
30 perc
60 perc
40 perc
Utazzunk!
Fedezzük fel Magyarország városait!
Tervezzünk belföldi utazást!
Ilyen nyarat tervezek
Játsszunk utazást!
Főzzünk különleges ételeket!
Álomutazás
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
45 perc
30 perc
50 perc
Írjunk akrosztikont a vakációról!
Activity
Neked írják
Mit viszel magaddal a következő tanévre?