Végre VAKÁCIÓ
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 10 óra
Június 15.
Tanévzáró
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanulók legyenek tisztában az idő fogalmával. Legyenek képesek egymással kooperációban a feladavégzésre. Ismerjék az alapvető matematikai műveleteket. Képesek legyenek keresni internetes keresőprogramokban, a megtalálta adatokat legyenek képesek felhasználni a feladat megoldása érdekében. Ismerjék hazánk és saját településük nevezetességeit, ismerjenek pár nyári olvasmányt.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák fejlesztése sokoldalúan történik. A kutatásalapú, felfedező, tevékeny tanulás elősegítése a tervezést, felfedezést igénylő feladatok által. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztése is előtérbe kerül az által, hogy komplex tervezési, szervezési feladatokat kapnak a tanulók. A csoportmunka során erősödik az együttműködésen alapuló tanulás. A komplex feladatok soránt örténik a tantárgyak összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálása. Szükséges tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv-és irodalom, 5-6. osztály környezetismeret, 7-8. osztály földrajz, matematika, rajz- és vizuális kultúra, technika és életvitel
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer során a tanulókkal lezárjuk a tanévet. Felelevenítjük a tanév legfontosabb pillanatait, értékeljük a munkánkat, fejlődési utakat jelölnek ki a gyerekek maguk számára. A nyárra előretekintve utazást tervezünk, prospektust készítünk saját településünk nevezetességeiről. Játákos feladatok keresztül búcsúztatjuk a tanévet, készülünk az előttünk álló szünetre.
A módszer ajánlás célja
A tanulók a tanév végén értékelik az addigi munkájukat, fontos lépéseket tesznek az ön- és társismeret útján. A tervek megfogalmazása lehetővé teszi az tudatos tervezés képességét, az előre látás képességének fejlődését. Cél a kommunikációs és digitális kompetenciák fejelsztése, a tudatos internethasználatra, olvasóvá való nevelés.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok tudatosan zárják le a tanévet, felismerve erősségeiket, esetleges gyengeségeit. Utóbbiakra keressék a megoldási lehetőséget. Képesek legyenek egy rövidebb kirándulás megtervezésére, szervezésére, esetleg annak leboonyolítására. A hosszú nyári szünetre kellemes élményekkel indulnak. A szabadidőt igyekeznek tudatosan tervezni, tartalamasan eltölteni.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
40 perc
20 perc
30 perc
50 perc
Egyetértek veled, mert...
Kinek a táskája?
Legyünk az osztály szobrai
Ez a fotó azért fontos nekem, mert…
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
50 perc
30 perc
50 perc
30 perc
50 perc
50 perc
60 perc
Tanár úr kérem!
Önértékelő lap kitöltése
Terveim a nyári szünetre
Nézzünk filmet a Balatonról!
Utazás tervezése a Balatonra
Készítsünk programajánló prospektust
Jelenetek az osztály életéből
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
60 perc
20 perc
20 perc
Nyári olvasmány ajánló
Írjunk naplót
3 dolog, amit megteszek magamért
Mit üzensz a következő tanévre?