KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓ
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 20 perc
Június 15.
Tanévzáró
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A jeles nap megtartásához nem szükségesek szaktárgyi előismeretek. A feladatok nagy része saját tapasztalatra épít, melyet a diákok az óvódából vagy előző évek tanévzárói során szereztek. A módszerek gördülékeny lebonyolításában azonban fontos szerepet játszanak az ének-zenei, rajz és vizuális kultúra ismeretek. A diákoknak rendelkezniük kell a megfelelő íráskészséggel. Ezenkívül az életkornak megfelelő motorikus-, gondolkodási- és asszociációs készségek elégségesek a feladatok megoldásához.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen élménypedagógiai módszerekkel, tapasztalati úton történik. A tanulók komplex személyiségfejleszttése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületű formálás és a cselekvő magatartásra, vislelkedésre ösztönzés. Rendelkezzen felelőségtudattal önmaga és környezet iránt. A jeles nap üzenetét a közös élményeken keresztül megtapasztalt tevékenységek hozzák meg. Az alsó tagozatos tanulókban kezdjük kialakítani a tudatosság, az előrelátás, tervezés képességét, mely a tanévzáró kapcsán is lehetséges. Tantárgyi kapcsolódások alsó tagoazton: magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, erkölcstan, technika- és életvitel, rajz- és vizuális kultúra.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás lényegi tartalma a csoportmunkát, az elménypedagógiai módszereket hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő feladatokból áll, melyeknek fontos eleme a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között kézségfejlesztő, esztétikai érzéket, hallást, ritmust fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a tanévzáróval kapcsoltos foglalkozáson keresztül lezárjuk a tanévet, előretekintsünk a nyári szünetre. Erősítsük az összetartozás érzését, az osztályközösséget. Lehetőséget teremtünk diákoknak a nyári szünet megtervezésére, ajánlásokat teheszük az idő hasznos eltöltésére is.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanévzáró sorána a tanulók megtanulják, hogy egy befejezet folyamatot le kell zárni, és meg is tanulnak pár módszert, hogy azt hogyan lehet lezárni. A osztályközösséget erősítő módszereknek köszönhetően a tanulók egy megerősödött csapatból kösszönnek el egymástól, mely bizosítja azt a megnyugtató érzést, hogy ősszel újra együtt lesznek. Megismerkednek olyan tevékenységekkel, melyek kellemesek, örömteliek, valamint hasznosak is. Korosztályuknak megfelelően a tanulók tudatosabban tervezhetik, szerveztheik a szünidőt, mely testi és szellemi épülésüket is szolgálja.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
40 perc
30 perc
30 perc
Hallgassunk verset és beszélgessünk!
Fotómontázs készítése
A bőrönd kincsei
Napraforgó
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
20 perc
30 perc
45 perc
40 perc
30 perc
Írjuk meg az osztály dalszövegét!
Készítsük el nyári bakancslistánkat!
Álljanak ide, akik…
Találjuk ki az a legjobb tábort!
Játékos ritmusok pohárral
Jócselekedetek a tanévben
Tanév végi oklevél tervezése
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
30 perc
20 perc
30 perc
Készítsünk óriás képkeretet!
Készítsünk gyümölcssallátát, limonádét!
Készítsünk VAKÁCIÓ feliratot!
Ezt tanultam magamról - "időboríték" készítése