Tegyünk együtt a közös céljainkért!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 45 perc
Szeptember 1.
Tanévnyitó
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanévnyitó megértéséhez, megtartásához megfelelő előismeretekkel rendelkeznek a középiskolás diákok. Általános iskolás korukból számos pozitív és negatív élmény rakódott le emlékezetükben. Tudják, hogy rendelet írja elő az iskolaév kezdésének és zárásának napját, és azt is tapasztalhatták már, hogy az iskolák maguk döntik el, hogyan, milyen keretek között rendezik meg a tanévnyitót vagy annak folytatását, például élményalapú közösségformáló tanévnyitó osztályfőnöki órákon vehettek már részt. A tanévnyitó esetében a 9-12. évfolyamon már elvárt, hogy összetett, egyéni kutató munkát igénylő feladatot végezzenek a diákok, képesek legyenek adott szempontok szerint keresni az interneten, képesek legyenek előadást, prezentációt tartani. Legyenek képesek a csoporton belüli feladatmegosztásra, a feladatok elvégzésére, egymás és környezetük segítésére.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák fejlesztésére elsősorban a közösségi programok megrendezése során van lehetőség. A tanévnyitó a nagy, iskolai közösség és az osztályközösségek tere. A sokféle játék és feladatvégzést csoportmunkában szervezzük. Kiemelt szerepe van a közösségi kultúra fejlesztésének. A korosztály magyar nyelvi kompetenciáit is fejlesztjük. Fontossá, időszerűvé és sürgetővé vált a digitális kultúra fejlesztése. Foglalkoznunk kell a demokráciára és a felelős állampolgárságra való neveléssel és a környezettudatos magatartás kialakításával is, erre számos projektfeladat áll rendelkezésünkre az év során.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer lényege: a tanévnyitó nap nem formális keretek között teremti meg a diákok érdeklődését és aktív részvételét a tanév tervezésébe. A közösségépítés sokféle játékos formája során lehetőség nyílik a különböző korcsoportok együttműködésére, különösen az új, alakuló osztályok közösséggé formálására. A középiskolás korosztály életkori sajátosságát kiemelt szempontként figyelembe véve a tanévnyitó napján már olyan feladatokat ajánlunk, amelyek a korosztály érdeklődését felkeltik, érinti őket, foglalkoznak a problémákkal.
A módszer ajánlás célja
A módszer elvárt eredményei a következők: a tanévnyitó napján a tervezett játékos programokkal közösséggé formálódnak a bejövő osztályok, a már kialakult közösségek még erősebben kötődnek egymáshoz. A tevékenykedtetés során bevonódnak a tanév tervezésébe, új célokat tűznek ki, saját jövőjük tervezése is középpontba kerül. Kialakul felelősségérzetük és tenni vágyásuk saját szűkebb és tágabb környezetükért. Ismereteik bővülnek önmagukról, társaikról és az iskoláról. Élményekben és ismeretekben gazdagon várják a kihívásokkal teli új évet.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elvárt eredményei a következők: a középiskolai korosztály élményekben gazdag, tudását élménypedagógiai módszerekkel bővítő, biztonságot adó közösségben éli meg az első napját az iskolán kívül és az egész tanévet az iskolában. A tanévnyitó eseményén a diákok aktivitására építő, a korosztályt foglakoztató témák feldolgozásával, tervezéssel töltik a napot. Megismerik azokat a számukra fontos teendőket, amelyek várnak rájuk a tanév során. A tanévnyitó nagyon fontos eredménye az osztályközösség alakulása. Újonnan szerveződött osztály esetén a csoport belép az alakulás fázisába; már kialakult osztályközösség esetén az osztály közösséghez való tartozás szempontjából egy magasabb szintre lép. A közösségért tenni akaró, felelős állampolgárokká válnak diákjaink.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
45 perc
30 perc
Lépjünk be a közösségi térbe!
Figyeljünk egymásra!
A tabukat ki ne mondd!
Üzenet a palackban
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
60 perc
60 perc
30 perc
60 perc
90 perc
Tegyük szebbé az alma máter környékét!
Húzd!
Védd a királyod!
Régen így volt
Tudtad vagy tudni szeretnéd?
"Mentsétek meg a reményt!"
Hol élünk?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
120 perc
60 perc
30 perc
Gólyaavató
Tánccal is adjuk meg a módját!
Összegezés a mai napról
Tedd a kezed annak a vállára…