Mit viszel a tarisznyádban?
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 14 óra 50 perc
Szeptember 1.
Tanévnyitó
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanévnyitó megértéséhez szükséges előismeretek: a gyerekek mindennapi tapasztalataikból már ismerik az iskola funkcióját, a tanévkezdés és tanévzáró idejét, a jeles napokat, az adott iskola nevezetes eseményeit, sajátos profilját. Nagyobb testvértől, barátoktól, családtagoktól tudják, hogy a tanévnyitó-és tanévzáró keretet ad az adott tanévnek. Többnyire ünnepélyes formában kerülnek megrendezésre, hiszen kiemelkedő események , az önazonosság, a közösségépítés, a szocializáció, a tudás, a teljesítmény értékelésének napjai. Előkészítése szükséges, hiszen szervezést, tanulást, próbákat igényló projektekről van szó. Az óvodás gyerekek nagycsoportos korukban már tervezetten készülnek az iskolába.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tanévnyitó programmal erősítjük a diákság identitását, tevékeny részvételükkel az intézménnyel való azonosulást. Fejlesztjük a kulturált együttlét formáit, az egyes programelemek során elvárt viselkedési szokásokat alakítunk ki. Fejlesztjük kommunikációjukat, anyanyelvi készségüket. Felkeltjük érdeklődésüket a tanulásra, az ismeretek gyarapítására ösztönözzük őket. Spontán tanulásukat segítjük a sok informális és nem formális tanulásszervezési eljárásokkal.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlásának fő pillére a kooperatív tanulás sokféle módszerére és a konstruktív pedagógiai szemléletre épül. Felbontjuk a megszokott osztálytermi kereteket. Nagyon fontos a diákcsoportok szerepvállalásának a fejlesztése, az egymástól tanulás- és együttműködési képesség fejlesztése. Az iskolát kezdő elsősök biztonságérzetét, motivációját is tudjuk fejleszteni, szorongásukat oldani. A nagyobbak bevonására is építünk. Mindeközben fejlesztjük énképüket, erősítjük identitásukat. Tér-és környezeti szemléletüket alakítjuk, esztétikai érzéküket fejlesztjük.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy nem formális és informális tanulási környezetet biztosítsuk a diákoknak, megtöltve azt játékos, személyiségfejlesztő, ismereteket átadó, készségeket fejlesztő módszerekkel. Olyan támogató környezetet teremtsünk, amelyben a spontán tanulás, a kreativitás a személyiség fejlődését, a kultúra értékeinek megismerését teszik lehetővé.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Cél, hogy az iskolai környezeten kívül az élménypedagógia eszközeivel teremtsük meg a közösséghez tartozás örömét. Célunk, hogy a kisdiák biztonságban érezze magát, ismerje meg tanulótársai kisebb és nagyobb közösségét, mozgásterét. Ebben a támogató környezetben biztosítsuk az ismeretszerzést játékos, személyiségfejlesztő, készségeket fejlesztő módszerekkel. Az iskolán kívüli környezetben megtapasztalja, fedezze fel a negatív környezeti hatásokat és kialakuljon a környezetvédelem iránti elkötelezettsége is. Ugyanakkor a zenei hallást, a ritmuskészséget, a mozgást, a manuális készségeket,a téri-vizuális és időbeli tájékozódást is fejlesztik a javasolt tevékenységek.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Fogd a kezem!
Hol vagyunk?
Add tovább ritmusra!
Mindenki fontos!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
240 perc
120 perc
90 perc
60 perc
60 perc
120 perc
120 perc
Ismerjük meg a múltat!
Találkozzunk öreg diákokkal!
Keresd a kincset!
Ha bejössz ide, tudd…!
Tervezd meg manók iskoláját!
Eredj fiam az iskolába!
Tanévnyitó akadályversennyel
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
10 perc
10 perc
15 perc
15 perc
Játsszunk!
Avassuk fel az elsősöket!
Közénk tartozol!
Mit viszel magaddal?