Építs hidakat falak helyett!
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 11 óra 30 perc
Szeptember 1.
Tanévnyitó
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A tanévnyitó megértéséhez, megtartásához megfelelő előismeretekkel rendelkeznek a középiskolás diákok. Általános iskolás korukból számos pozitív és negatív élmény rakódott le emlékezetükben. Tudják, hogy rendelet írja elő az iskolaév kezésének és zárásának napját. Az iskolák pedig maguk döntik el, hogyan, milyen keretek között rendezik meg a tanévnyitót. A tanévnyitó esetében a 9-12. évfolyamon már elvárt, hogy összetett, egyéni kutató munkát igénylő feladatot végezzenek a diákok, képesek legyenek adott szempontok keresni az interneten, képesek legyenek előadást, prezentációt tartani. Legyenek képesek a csoporton belüli feladatmegosztásra, a feladatok elvégzésére, egymás és környezetük segítésére.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák fejlesztésére elsősorban a közösségi programok megrendezése során van lehetőség. A tanévnyitó a nagy, iskolai közösség és az osztályközösségek tere. A sokféle játék és feladatvégzést csoportmunkában szervezzük. Kiemelt szerepe van a közösségi kultúra fejlesztésének. A korosztály magyar nyelvi kompetenciáit is fejlesztjük. Fontossá, időszerűvé és sürgetővé vált a digitális kultúra és digitális etika fejlesztése. Foglalkoznunk kell a demokráciára és a felelős állampolgárságra való neveléssel, melyre számos projektfeladat áll rendelkezésre.
A módszer ajánlás rövid leírása
A jeles nap módszerei a folyamatos tevékenykedtetésre, az alkotás örömére és az együttműködésre épülnek. A középiskolás korosztály életkori sajátosságát kiemelt szempontként figyelembe véve olyan feladatok lettek ajánlva, amelyek a korosztály érdeklődését keltik fel, érintik. Teret kap a projektben a közösségépítés, a csoporttagok jó komfortérzetérevaló figyelés, a segítő magatartás, a pályaválasztás kérdése, a közösségi munka szervezése. Az egymástól való tanulás, az egymás elfogadása, a célok kitűzése, a közös szabályalkotás szintén hangsúlyossá válik a jeles nap során.
A módszer ajánlás célja
Az Építs hidakat falak helyett! című projekt célja a a közösségépítés, az egymás közötti bizalmi viszony kialakítása, a biztonságos élet, a segítés, a közjó iránti elkötelezettség fejlesztése, a jövő megtervezése, mindezt élménypedagógiai módszerekkel, csoportmunkával, mely során erősödik a csoporthoz való tartozás érzése, mélyül a csapatszellem.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elvárt eredményei a következők: a középiskolai korosztály élményekben gazdag, tudását élménypedagógiai módszerekkel bővítő, biztonságot adó közösségben éli meg az első napját és az egész tanévet az iskolában. Nem a megszokott formális ünnepi keretek, hanem az aktivitásra építő, a korosztályt foglakoztató témák feldolgozásával, tervezéssel töltik a napot. Megismerik azokat a számukra fontos célokat és teendőket, amelyek várnak rájuk a tanév során. Aktívan alakítják környezetüket, saját fejlődési útjukat, terveiket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Meséld el, mi történt veled!
Tervezzünk logót!
Mindenki egyért, egy mindenkiért!
Mi leszel?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
60 perc
45 perc
45 perc
60 perc
60 perc
60 perc
Munkálkodj a közösségben!
Kik vagyunk, hol tartunk?
Építs hidakat falak helyett!
Tervezd a jövőd!
Írjunk osztályblogot!
Van időd?
Készülj fel!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Válasszunk témahetet!
Mire vagy a legbüszkébb?
A mai nap élményei
Ha majd visszanézel