Birtokoljuk a teret!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 20 perc
Szeptember 1.
Tanévnyitó
Tanévnyitó és Tanévzáró
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A gyerekek mindennapi tapasztalataikból már ismerik az iskola funkcióját, a tanévkezdés és tanévzáró idejét, a jeles napokat, az adott iskola nevezetes eseményeit, sajátos profilját. Nagyobb testvértől, barátoktól, családtagoktól tudják, hogy a tanévnyitó-és tanévzáró keretet ad az adott tanévnek. Többnyire ünnepélyes formában kerülnek megrendezésre, hiszen kiemelkedő események , az önazonosság, a közösségépítés, a szocializáció, a tudás, a teljesítmény értékelésének napjai.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A tanévnyitó programmal erősítjük a diákság identitását, tevékeny részvételükkel az intézménnyel való azonosulást. Fejlesztjük a kulturált együttlét formáit, az egyes programelemek során elvárt viselkedési szokásokat alakítunk ki. Fejlődik a  kommunikációjuk, anyanyelvi készségük is.Felkeltjük érdeklődésüket, ezzel tanulásra, az ismeretek gyarapítására ösztönözzük őket. Felfedező, tevékeny tanulásukat segítjük a sok informális és nem formális tanulásszervezési eljárásokkal. Ismereteiket kreatívan alkalmazzák a különböző helyzetekben.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlásának fő pillére a kooperatív tanulás sokféle módszerére és a konstruktív pedagógiai szemléletre épül. Nagyon fontos a diákcsoportok szerepvállalásának a fejlesztése, az egymástól tanulás- és együttműködési képesség fejlesztése. A jeles nap feldolgozásában olyan módszer elemeket alkalmazunk, amelyekkel az iskolát kezdő elsősök biztonságérzetét, motivációját fejleszthetjük, szorongásukat oldhatjuk. Elsősorban a csoportmunkákban fejlesztjük a diákok kreativitását, a tanulás iránti motivációját, esztétikai érzéküket. Képalkotással, aszfalt rajzversennyel, drámajátékokkal, körjátékkal és tánccal tesszük változatossá és élményszerűvé ezt a napot.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy nem formális és informális tanulási környezetet biztosítsuk a diákoknak, megtöltve azt játékos, személyiségfejlesztő, ismereteket átadó, készségeket fejlesztő módszerekkel. Olyan támogató környezetet teremtsünk, amelyben a spontán tanulás, a kreativitás a személyiség fejlődését, a kultúra értékeinek megismerését tesszük lehetővé. A legváltozatosabb tevékenységekben- drámajáték, kreativitást fejlesztő játékok, rajzolás, szövegalkotási módok - a csoportmunkában az egymáshoz való alkalmazkodásuk, empátiájuk, kreativitásuk fejlődik.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Cél, hogy az iskolai környezetben az élménypedagógia eszközeivel teremtsük meg a közösséghez tartozásának örömét. Célunk, hogy a kisdiák mozogjon biztonságban, ismerje meg tanulótársainak kisebb és nagyobb közösségét, mozgásterét. Tapasztalja meg az iskola sokszínűségét. Ebben a támogató környezetben biztosítsuk az ismeretszerzést játékos, személyiségfejlesztő, készségeket fejlesztő módszerekkel. Olyan támogató környezetet teremtsünk, amelyben a spontán tanulás, a kreativitás, a művészeti nevelés, az intellektus és a kognitív képességek fejlődése a legfőbb nevelőerő.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
40 perc
30 perc
30 perc
Legyünk nyitottak!
Gyere az én iskolámba!
Barátok vagyunk
Kincsvadászatra indulunk
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
40 perc
45 perc
60 perc
45 perc
240 perc
120 perc
Ki vagy Te?
Akarsz-e játszani, táncolni?
Alkoss képeket pálcikákból!
Varázsoljunk színeket!
Te milyen iskolába szeretnél járni?
Velem mindig történik valami…
Állítsunk össze egy "receptet"!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
30 perc
10 perc
Ültessünk, hogy éljünk!
Álljunk körbe!
Mit viszel haza?
Én holnap is jövök!