Fergeteges bálra készülünk…
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 fő Fő
Január 6.
Farsang
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A tanulók korábbi tanulmányaik alapján megértik, hogy a népi hagyományok ismerete a kulturális örökségünk része. Tevékenyen részt vettek kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási folyamatokban, digitális források közös elemzésében. Ismerik a farsangköszöntőket, maszkos alakoskodásokat is. Ismerik a fontosabb magyarországi helyszíneket, ahol rendszeresen farsangi hagyományokat szerveznek.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A módszer élményszerű közösségi tevékenységekkel elősegíti a nemzeti múlt, a szülőföld, a hagyományos népi élet és a népszokások megismerését, valamint erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. A jeles napi módszer ajánlások lehetőséget adnak az aktív részvételre a köszöntők vagy színjáték szerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában. A tanulók aktívan részt képesek vállalni a különböző, jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, vagy tematikus hét szervezésében. Életkoruknak megfelelő, önálló alkotásokat képesek létrehozni, melyekben megjelennek a Magyar tudomány és kultúra eredményei, és a hungarikumok. A tanulók tiszteletben tartják más kultúrák értékeit is.

A módszer ajánlás rövid leírása

A jeles nap keretében különböző kori bálokat szerveznek, kvízjátékokat készítenek, eszperente farsangi versek megírásával is próbálkoznak. Egy kortárs, jelmezes balett előadást készítenek a humor jegyében. Kreatív tevékenységeket végeznek, mint papírbábok készítése egy ismert mű, a Varázsfuvola alapján és a gipszálarc készítését is kipróbálják. Egy romantikus bál jellemzőinek bemutatása és egy tánc megtanulása is színesíti a középiskolai korosztály farsangi napjait.

A módszer ajánlás célja

A módszer, tevékenységekkel rendszerezett ismeretanyagot ad át a Magyar és európai kultúra értékeinek megismeréséhez. A feldolgozás során a tanulók szociális érzékenysége erősödik, felfedezik a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összetartó erejét. Megismerteti őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Megértik, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

Erősödik a tanulók nemzeti identitástudata. Bővülnek ismereteik a Magyar népszokásokról, hagyományokról, mint kulturális értékekről. Erősödik az önálló ismeretszerzésük. Gyakorolják az asszertív véleményalkotást. A tevékenységek bátorítják a megalapozott, önálló ítéletalkotásukat. A feladatmegoldások során lehetőségük van az együttműködés megvalósítására, gyakorlására. A gazdag önkifejezési formák támogatásával az önismeret és a reális önértékelés kialakítása a cél, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása szerepet játszik a társas viselkedés fejlődésében.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
20 perc
10 perc
30 perc
Rejtett szókígyó nyomában
Mondj egy mondatot és történet lesz belőle!
Jósoljunk kulcsszavakkal!
Farsangi szószobrok alkotása
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
240 perc
120 perc
60 perc
100 perc
120 perc
Érzelmek és hangulatok a Varázsfuvola jegyében
A bájos Mortadella- avagy egy képzelt báli előadás
Mennyit ismersz fel?- kvízjáték szervezése
Farsangi versek eszperente nyelven
Táncos koreográfia
Velencei mesterek nyomában- álarc készítése
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
40 perc
30 perc
40 perc
Activity- csak mutogass!
Tervezzünk mandalákat!
Egy elképzelt riport
Írjunk apróhirdetést!