A mozgás öröm!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 14 óra 20 perc
Május 6.
A magyar sport napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszer ajánláshoz szükséges háttérismereteket főként az ókori olimpiák, a paralimpiák és a hétköznapi sportágak alkotják. A módszer elemek megértéséhez szükség van továbbá a különféle sporteszközök ismeretére, alkalmazási technikájára, a sakkjáték szabályainak megismerésére, digitális (pl. művészi fotók látásmódja, készítése) és kommunikációs kompetenciákra (pl. előadásmódok, szövegalkotás, publicisztikai műfajok ismerete).
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT fontosnak tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszer elem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira vagy emlékeire, előzetes ismereteire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódás a testnevelés órák anyagai és az ókori történelem, azon belül is az olimpiák témaköre. A feladatokhoz való másodlagos kapcsolódás az irodalom és a vizuális művészetek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás főként csoportos munkán, együttműködést igénylő feladatokon alapszik. Fókuszukban leginkább a kreatív tevékenységek, a  közös játék, a szabadmozgás, a sport örömének megismerése áll. A feladatok lényege, hogy helytől és eszközöktől függetlenül is megtanítsa, a sport, a mozgás mindig adott lehet, mint lehetőség a saját érzéseink kifejezésére, örömeink megélésére, az életminőségünk, fizikai és lelki állapotunk javítására.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlás célja, hogy a tanulók megismerjenek minél több, a jeles naphoz kapcsolódó ismeretet, sportot, mozgásformát vagy az ahhoz kötődő helyeket, embereket, tevékenységeket. Cél, hogy a tevékenységek során megérezzék a sport szociális, társadalmi árnyalatait, hogy a sportolás nem csak versenyszerű lehet és nem csupán öncélú. Cél, hogy megtapasztalják a felszabadult, együttes mozgás örömét, gyakorolják a mozgásos játékok alapjául szolgáló alkalmazkodóképességet, az aktivitásban rejlő lehetőségeket eszközöktől, környezettől függetlenül.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlás során fejlődik a tanulók kommunikációs és digitális kompetenciája, kreativitása, fantáziája, mozgáskoordinációs képessége. Erősödik a csapatszellem, ismereteik és tudásuk bővül a jeles nappal kapcsolatban, sportokat, sportolókat ismernek meg. A feladatok által elmélyül a sportok és a mozgás szeretete, megérzik a mozgás örömét, szabadságát, erősödik testtudatuk, kitartásuk és önkifejezésük.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
10 perc
10 perc
Benne vagy?!
Hajtsd a kocsidat!
Bontsd meg a kört!
Fuss a hang után!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
60 perc
120 perc
180 perc
120 perc
15 perc
120 perc
Ugorj messzebbre!
Tartsd sakkban a másikat!
Látogassatok el a Sportmúzeumba!
Látogassatok el egy kalandparkba!
Parasport
Adj király katonát!
Kutasd fel a település neves sportolóit!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
60 perc
60 perc
15 perc
Találd ki, ki a főnök!
Tartsatok piknikes könyvbemutatót!
Fotózd le, mit jelent neked a sport!
Add tovább a táncot!