Mozogni jó!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 5 perc
Május 6.
A magyar sport napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszer ajánlásokhoz szükséges háttérismereteket főként az ókori olimpiák, a paralimpiák és a hétköznapi sportágak alkotják. A módszer elemek megértéséhez szükség van továbbá a különféle sporteszközök ismeretére, alkalmazási technikájára, valamint kommunikációs kompetenciákra (pl. előadásmódok, szövegalkotás, színészi képességek).
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT fontosnak tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszer elem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira vagy emlékeire, előzetes ismereteire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása a testnevelés órák anyagai, az óvodás évekből hozott ügyességi, csoportos játékok.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek főként csoportos és kreatív együttműködéseken alapszanak. Fókuszukban leginkább a fantáziadús tevékenységek, a közös játék, a szabad mozgás, a sport örömének megismerése áll. A feladatok lényege, hogy helytől és eszközöktől függetlenül is megtanítsa, a sport, a mozgás mindig adott lehet, mint lehetőség a saját érzéseink kifejezésére, örömeink megélésére, az életminőségünk, fizikai és lelki állapotunk javítására.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megismerjenek minél több, a jeles naphoz kapcsolódó ismeretet, sportot, mozgásformát vagy az ahhoz kötődő helyeket, embereket, tevékenységeket. Cél, hogy néhány magyar és nemzetközi sportpéldakép megismerése által identitásuk erősödjön, örömüket leljék a különböző játékokban, ezáltal megszeressék a mozgást, érdeklődjenek a sportok, az egészséges életmód iránt.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elemek során fejlődik a tanulók kommunikációs kompetenciája, kreativitása, fantáziája, mozgáskoordinációja, erősödik a csapatszellem, ismereteik és tudásuk bővül a jeles nappal kapcsolatban. A feladatok által elmélyül a sportok, a mozgás akár csak hobbi-szerű megélése, a mozgás szeretete, a testtudat, a kitartás, egymásra utaltság érzése és az önkifejezés mozdulatokon keresztül.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
15 perc
10 perc
10 perc
Lassulj le!
Utánozd az edzőt!
Táncolj velem!
Mondd gyorsan!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
30 perc
45 perc
20 perc
45 perc
120 perc
Találj fel egy új sportjátékot!
Focizzunk! - VB az udvaron
Szlalom verseny
Számháborúzz!
Fuss, fuss zsákban!
Személyi edzés
Kerekesszékkel a győzelemért!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
15 perc
15 perc
30 perc
Állj meg egy pillanatra!
Ugróiskolázz!
Menekülj a zombik elől!
Riporter jelentkezik!