Büszkeség és halhatatlanság
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 35 perc
Május 6.
A magyar sport napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszer ajánláshoz szükséges háttérismereteket főként az ókori olimpiák, a jelenkori olimpiák és a hétköznapi sportágak alkotják, valamint a hozzájuk fűződő ismert sportolók, személyiségek. A módszer elemek megértéséhez szükség van továbbá a különféle sporteszközök ismeretére, alkalmazási technikájára, digitális és kommunikációs kompetenciákra.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT fontosnak tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszer elem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira vagy emlékeire, előzetes ismereteire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása a testnevelés órák anyagai és az ókori történelem, azon belül is az olimpiák témaköre, erkölcstan, vizuális tantárgyak. A feladatokhoz kapcsolódó másodlagos kapcsolódás az irodalom, az olvasás, a nyelvtani ismeretek (szójátékok).
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek legtöbbször együttműködést igényelnek, fókuszukban leginkább a kreatív és kézműves tevékenységek, a közös játék, a szabad mozgás, a sport örömének megismerése áll. A feladatok lényege, hogy helytől és eszközöktől függetlenül is megtanítsa, a sport, a mozgás mindig adott lehet, mint lehetőség a saját érzéseink kifejezésére, örömeink megélésére, az életminőségünk, fizikai és lelki állapotunk javítására.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megismerjenek minél több, a jeles naphoz kapcsolódó ismeretet, sportot, mozgásformát vagy az ahhoz kötődő helyeket, embereket, az ő emlékük életben tartását és a sport kialakulásának múltját. Cél, hogy a tevékenységek során megérezzék a sport szociális, társadalmi árnyalatait, hogy a sportolás nem csak versenyszerű lehet és nem csupán öncélú.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elemek során fejlődik a tanulók kommunikációs és digitális kompetenciája, kreativitása, fantáziája, fizikai és koordinációs képessége, erősödik a csapatszellem, bővül szókincsük, történelmi ismereteik és a jeles naphoz kapcsolódó tudásuk. A feladatok által elmélyül a nemzeti értékek ismerete és annak identitás-szerű megélése, a sportok, a mozgás akár csak hobbi-szerű megélése, a mozgás szabadsága, a test tudata, a kitartás, egymásra utaltság érzése és az önkifejezés mozdulatokon keresztül.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Bemutatom magam, mint (nem) sportolót!
Fogalmazd meg a sport definícióját!
Keresd a futball titkát!
Nevezzétek el!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Keresd és találj!
Kutasd fel a hiányzó olimpiai sportágakat!
Ismerd meg Hajós Alfrédot!
Válassz sportágat irodalmi hőseinknek!
Mutasd be a híres Olimpikont!
Nézd meg a Magyar sport napja kisfilmet!
Tervezz olimpiai falut!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
30 perc
30 perc
30 perc
Alkoss szóösszetételeket!
Számoljátok meg a nemzet aranyait!
Címezd az osztálynak!
Írj sporthimnuszt!