A sportolás művészete
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 9 óra 35 perc
Május 6.
A magyar sport napja
Kulturális emléknapok
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A módszer ajánlásokhoz szükséges háttérismereteket főként az ókori olimpiák, a modern kori olimpiák, paralimpiák, az ezekhez kapcsolódó neves sportolók személye és a hétköznapi sportágak alkotják. A módszer elemek megértéséhez szükség van továbbá a különféle sporteszközök ismeretére, alkalmazási technikájára, az olimpiai szimbólumok megismerésére, digitális és kommunikációs kompetenciákra, pl. szövegalkotás, riport műfaj.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT fontosnak tartja a diákok felfedeztető, tevékenykedtető és tapasztalati alapú tanulását, melynek támogatására több módszer elem is elsődlegesen a diákok tapasztalataira vagy emlékeire, előzetes ismereteire épít. Közvetlen tantárgyi kapcsolódása a hon- és népismeret órák elsajátított anyagai, a testnevelés órák anyagai és (az ókori ) történelem, olvasás tantárgyak, azon belül is az olimpiák témaköre. A feladatokhoz kapcsolódó másodlagos kapcsolódás a vizuális művészetek, rajz és technika tantárgyak.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlások főként csoportos, kooperatív együttműködéseken alapszanak. Fókuszukban leginkább a kreatív-mozgásos tevékenységek és kézügyességen, fantázián alapuló kézműves feladatok állnak. A közös játék, a szabad mozgás, a sport örömének megismerése mindegyik feladat közvetett üzenete. A feladatok lényege, hogy helytől és eszközöktől függetlenül is megtanítsa, a sport, a mozgás mindig adott lehet, mint lehetőség a saját érzéseink kifejezésére, örömeink megélésére, az életminőségünk, fizikai és lelki állapotunk javítására.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók megismerjenek minél több, a jeles naphoz kapcsolódó ismeretet, sportot, szimbólumot, mozgásformát vagy az ahhoz kötődő helyeket, embereket, kezdeményezéseket. Cél, hogy a kreatív tevékenységek során megérezzék, a sport szociális, társadalmi árnyalatait, hogy a sportolás nem csak versenyszerű lehet és nem csupán öncélú.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlások során fejlődik a tanulók kommunikációs és digitális kompetenciája, kreativitásuk, fantáziájuk, fizikai és koordinációs képességeik, erősödik a csapatszellemük, ismereteik és tudásuk bővül a jeles nappal kapcsolatban. A feladatok által elmélyül a sportok, a mozgás akár csak hobbi-szerű megélése, a mozgás szabadsága, a test tudata, a kitartás, az egymásra utaltság érzése és az önkifejezés mozdulatokon keresztül.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
30 perc
20 perc
Készítsd el osztálytársad aranyérmét!
Rajzold le a kedvencedet!
Figyelj az edzőre!
Mutogassátok el!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
30 perc
45 perc
45 perc
90 perc
45 perc
30 perc
Találd ki, mi az!
Fonjatok koszorút!
Mutatkozz be bajnokként!
Tervezz sportcipőt!
Készíts reklámot!
Tervezz könyvborítót!
Mit jelent az ötkarika?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
60 perc
30 perc
30 perc
Alkoss képregényt!
Készíts olimpiai fáklyát!
Tartsd a levegőben!
Nézd meg  a kisfilmet!