Élj a Rákóczi-örökséggel!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 22 óra 30 perc
Március 27.
Rákóczi Ferenc emléknap
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Magyarország és Erdély helyzete a 18. század elején, milyen társadalmi-gazdasági feszültségeket okozott a Habsburg Birodalomhoz való tartozás. A függetlenségi törekvések és a Rákóczi-szabadságharc jelentősége. Kulcsfogalmak: kuruc, labanc, erdélyi fejedelem, szatmári békeszerződés, diplomáciai kapcsolatok, emigráció.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen az együttműködésen, közösségi megmozdulásokon alapuló tevékenységekkel, a közösségért tenni akaró, felelősséget vállaló, aktív állampolgári attitűd fejlesztése szempontjából. Fejleszti a kritikai és problémaközpontú gondolkodást, mélyíti a közösségi identitást.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei a kooperatív csoportmunkán, együttműködésen alapuló drámafeladatok, valamint a szűkebb és tágabb közösséget (családot, szomszédokat, a település lakóit) bevonó gyűjtőmunkák. A feladatok megoldása a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív részvételre építenek. Hasznosítják a forrásértelmezés, az irodalmi és ismeretterjesztő alkotások elemzése, olvasása során, valamint a kritikus forráshasználat, forráskeresés során szerzett tapasztalatokat. Az előismeretek kreatív újrarendezését, reflektált előhívását arra használja fel, hogy a tudást/tanulást mint közösségi élményt erősíti.
A módszer ajánlás célja
A cél, hogy a diákok a Rákóczi-emléknapon keresztül megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz, a közösségi tudás, a közösségi identitás elemeinek kritikai megközelítése. Reflektálás a benyomások és tudáselemek közötti különbségre, annak felismerése, hogy az egyes jelenségek, folyamatok értékelése során szubjektív vélemények is megfogalmazódnak az eltérő értékfelfogások és érdekek következtében. A nevelési cél a Rákóczi-szabadságharc értékeiről és a történelmi személyiségről szerzett ismeretek empatikus, reflektált feldolgozása, a személyes viszony kialakításának lehetősége a közösségi, szociális élményekre épülő módszer ajánlásokon keresztül. Az empátia támogatása kiemelt cél, különös tekintettel a más véleményen lévők figyelmes meghallgatására, a vélemények, álláspontok kulturált megvitatására, közelítésére. Az ajánlások olyan kifejezésmódok kipróbálására is biztatnak, amelyek az egyéni és társadalmi felelősségvállalás elfogadott, civilizált formái, ezzel a személyes és közösségi ügyek melletti kiállásra, az aktív állampolgári létre készíthetik fel a diákokat. Emellett a lokálpatriotizmus, a kisebb közösséghez való tartozás jelentőségére reflektálnak.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Mélyül a tanulók ismerete II. Rákóczi Ferencről és a szabadságharcról. A benyomások és tudáselemek összefüggéseirevaló reflektálás hozzásegíti őket, hogy megértsék a 18. század eleji Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, a nemzet fogalom összetettségét. Az empatikus, ugyanakkor tényeken alapuló megközelítés segítségével reális képet kapnak a magyar történelem kiemelkedő személyiségéről. Kritikusan, mégis pozitívan viszonyulnak az első magyar szabadságharcot belengő kultuszhoz, ezáltal erősödik a személyes és közösségi, nemzeti identitás.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
120 perc
45 perc
120 perc
90 perc
Kérdezd az utca emberét Rákócziról!
Keress Rákócziról szóló könyveket!
Gondolkozzatok közösen a Rákóczi-szabadságharcról!
Legyél te is részese Rákóczi nagy pillanatainak!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
120 perc
45 perc
90 perc
180 perc
45 perc
90 perc
Készítsetek Rákóczi-kártyákat!
Készítsetek plakátot!
Alkossatok élő térképet!
Vívjátok meg a kuruc-labanc számháborút!
Tartsatok ismeretterjesztő előadást Rákócziról!
Kérdezd ki a szüleidet, nagyszüleidet!
Küldjetek delegációt!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
90 perc
90 perc
60 perc
Idézzétek fel Rákóczi életének egy pillantát!
Hozzátok közelebb Rákóczit!
Szervezzetek flashmobot!
Tartsatok pop-up felolvasást!