Mindenhol Rákóczi
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 14 óra 10 perc
Március 27.
Rákóczi Ferenc emléknap
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A felső tagozat időszakára a tanulók már olvasási élményeikből, az alsó tagozatban megismert ismereteikből alap információkkal rendelkeznek. Legyenek képesek tartósabb koncentrációra, a hallott és olvasott szövegek visszaadására vagy egyéni, közös felhasználására. Legyenek képesek egymásra és környezetükre figyelni, együttműködni, a releváns információkat megosztani, értelmezni, bemutatni, átadni azokat másoknak.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A feladatok kooperáción, közösségi tevékenységeken alapulnak. Fejlesztik a kritikai és komplex rendszerben való gondolkodást, a nemzeti identitást mélyítik. Fontos kapcsolódási pont a kreativitás fejlesztése, a saját élményen keresztül való ismeretszerzés, élmények elmélyítése, az együtt alkotás örömének megélése, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználása.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek végig törekednek a Rákóczi-emléknappal kapcsolatos komplex, széles látókör kialakítására. A feladatok reflektálnak a fejedelem életútjára és annak eseményeire, emlékezetére, beleértve annak fennmaradó tárgyi, lokális vagy (audio)vizuális emlékeit is. Megtanítják a tanulókat időt és teret összekapcsolva látni II. Rákóczi Ferenc alakját, megláttatni velük a nemzeti jelleg értékeit.
A módszer ajánlás célja
A módszerajánlás célja, hogy a diákok elsajátítsák azokat a Rákóczi-emléknaphoz fűződő főbb tudnivalókat, ismereteket, lexikális tudást, helyeket, melyek megjelennek szűkebb és tágabb környezetükben. Cél, hogy ezeket tudatosítva, elmélyítve megismerkedjenek az emlékezés fontosságával, nemzeti öntudatuk erősödjön a megismert tudásanyag által.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tevékenységek megoldásával a tanulók megismerkednek közvetlen és tágabb környezetük II. Rákóczi Ferenchez fűződő helyszíneivel, intézményeivel, kreatív, alternatív feladatokon keresztül kialakul kötődésük a Rákóczi-emléknap felé. Bővülnek ismereteik II. Rákóczi Ferencről és a hozzá köthető történelmi eseményekről, nemzeti identitásuk erősödik, a feladatok komplexitásával fejlődik asszociációs képességük, tágul látókörük.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
45 perc
30 perc
45 perc
Találd meg Rákóczit!
Szelfizz Rákóczival!
A fejedelem életútja
Szökjünk meg!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
120 perc
60 perc
60 perc
15 perc
15 perc
180 perc
60 perc
Tájékoztató műsor a Rákóczi hídról
Rákóczi névjegye
Harcolj a szabadságért!
Szavaljatok közösen!
Polcokon az emlékezet
A "Kuruc" brand
Adj fel egy ingatlan hirdetést!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
40 perc
30 perc
60 perc
60 perc
Rákóczi és Esze Tamás találkozása
A mi hősünk
300 év hírnév
Keresd és lásd!