Keresd Rákóczit!
B variáns
1-4. évfolyam 10-20 Fő 18 óra 5 perc
Március 27.
Rákóczi Ferenc emléknap
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A diákok csak középiskolában tanulnak bővebben II. Rákóczi Ferencről, ezért a módszer elemek egy része igényli az előzetes történelmi ismereteket és fogalmakat, úgy, mint kuruc-labanc ellentét, Rákóczi-szabadságharc, Rákóczi nóták, nemzeti érdekek és értékek. Szükséges továbbá alapvető, Rákóczi életútjához nélkülözhetetlen, a lakhelyeit, szabadságharcot érintő földrajzi ismeret. Ez a korosztály már ismeri a nemzeti ünnep, hazaszeretet, közösség fogalmait, az ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyeket.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A feladatok a kooperáción, a közösségi és kreatív tevékenységeken alapulnak. Fejlesztik a kritikai és komplex rendszerben való gondolkodást, a nemzeti identitást mélyítik. Fontos kapcsolódási pont a kreativitás fejlesztése, a saját élményen keresztül való ismeretszerzés, élmények elmélyítése, az együtt alkotás örömének megélése. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat felkészítjük arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer elemek végig törekednek a Rákóczi-emléknappal kapcsolatos komplex, széles látókör kialakítására. A feladatok reflektálnak a fejedelem életútjára és annak eseményeire, emlékezetére, beleértve annak fennmaradó tárgyi, lokális vagy (audio) vizuális emlékeit is. Megtanítják a tanulókat kreatívan, fantáziával látni II. Rákóczi Ferenc alakját, felismerteti velük a nemzeti jelleg értékeit.
A módszer ajánlás célja
A módszer ajánlás célja, hogy a diákok elsajátítsák azokat a Rákóczi-emléknaphoz fűződő főbb tudnivalókat, ismereteket, alapvető lexikális tudást, melyek megjelennek szűkebb és tágabb környezetükben. Cél, hogy ezeket tudatosítva, elmélyítve, kreatívan, játékos formában ismerkedjenek meg az emlékezés fontosságával, nemzeti öntudatuk erősödjön a már elsajátított tudásanyag által.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer ajánlásokkal a tanulók megismerkednek közvetlen és tágabb környezetük II. Rákóczi Ferenchez fűződő helyszíneivel, intézményeivel, kreatív, alternatív feladatokon keresztül kialakul kötődésük a Rákóczi-emléknap felé. Bővülnek ismereteik II. Rákóczi Ferencről és a hozzá köthető történelmi eseményekről, nemzeti identitásuk erősödik, a feladatok komplexitásával fejlődnek asszociációs, kooperatív képességeik, szélesedik látókörük. A tevékenységek végzése közben nem csak az önálló ismeretszerzésük gyarapodik, hanem a kommunikációs készségeik is.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
15 perc
30 perc
45 perc
Szelfizzetek Rákóczival!
Alkossunk szobor- festményt!
Táncoljatok kurucok!
Toborozzatok katonákat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
60 perc
45 perc
90 perc
45 perc
60 perc
480 perc
Küzdelem a szabadságért!
Ismerd meg a Rákóczi hidat!
Fegyverekkel csatázzunk!
Lobogóval a hazáért!
Küzdj a labancok ellen!
Rajzold le a műemléket!
Légy a sárospataki idegenvezető!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
30 perc
30 perc
45 perc
Te vagy a hős!
Ami összeköt minket
Aszfaltra rajzolj!
Készítsünk időkapszulát!