Mérlegen Rákóczi Ferenc és a szabadságharc
A variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 15 perc
Március 27.
Rákóczi Ferenc emléknap
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Magyarország és Erdély helyzete a 18. század elején; társadalmi-gazdasági feszültségek a Habsburg Birodalomhoz való tartozás miatt;  függetlenségi törekvések és a Rákóczi-szabadságharc jelentősége;  kulcsfogalmak: kuruc, labanc, erdélyi fejedelem, szatmári békeszerződés, diplomáciai kapcsolatok, emigráció.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a csoportmunkával, együttműködésen alapuló közös gondolkodással, az önálló anyaggyűjtéssel, a vizuális rendezőkkel rendszerezett tudással, az érveléssel, lényegkiemeléssel, a saját felvetések megfogalmazásával, a kritikai és problémaközpontú gondolkodással megoldandók.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás fő pillérei:  kooperatív csoportmunka, együttműködésen alapuló feladatok,  a közösséget bevonó drámafeladatok, gyűjtőmunkák. A feladatok megoldása a kritikai gondolkodásra, a kreatív, aktív részvételre épít. Hasznosítják a forrásértelmezés, az irodalmi és ismeretterjesztő alkotások elemzése, olvasása során, valamint a kritikus forráshasználat, forráskeresés során szerzett tapasztalatokat.
A módszer ajánlás célja

Tanulási cél, hogy kritikusan viszonyuljanak  a közösségi tudáshoz, a közösségi identitáshoz. Tudjanak  reflektálni a benyomások és tudáselemek közötti különbségre, ismerjék fel, hogy az egyes jelenségek, folyamatok értékelése során szubjektív vélemények is megfogalmazódnak az eltérő értékfelfogások és érdekek következtében.

Nevelési cél, hogy empatikusan dolgozzák fel  a Rákóczi-szabadságharc értékeit és  történelmi személyiségeit, alakuljon ki  személyes viszony  velük a  módszer ajánlásokon keresztül. Az empátia fejlesztése kiemelt cél, különös tekintettel a más véleményen lévők figyelmes meghallgatására, a vélemények, álláspontok kulturált megvitatására, közelítésére. Az ajánlások olyan kifejezésmódok kipróbálására is biztatnak, amelyek az egyéni és társadalmi felelősségvállalás elfogadott, civilizált formái, ezzel a személyes és közösségi ügyek melletti kiállásra, az aktív állampolgári létre készíthetik fel a diákokat. Emellett értsék meg  a lokálpatriotizmus, a kisebb közösséghez való tartozás jelentőségét.

A módszer ajánlás elvárt eredményei
Mélyül a tanulók ismerete II. Rákóczi Ferencről és a szabadságharcról. A benyomások és tudáselemek összefüggéseirevaló reflektálás hozzásegíti őket, hogy megértsék a 18. század eleji Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, a nemzet fogalom összetettségét. Az empatikus, ugyanakkor tényeken alapuló megközelítés segítségével reális képet kapnak a magyar történelem kiemelkedő személyiségéről, arról, hogyan él a köztudatban Rákóczi emlékezete. Kritikusan, mégis pozitívan viszonyulnak az első magyar szabadságharcot belengő kultuszhoz, ezáltal erősödik a személyes és közösségi, nemzeti identitás.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
20 perc
45 perc
30 perc
Hallgassátok meg a "nemzet dalát", a Rákóczi-indulót!
Vizsgáld meg Rákóczi Ferenc portréját!
Vitasd meg II. Rákóczi Ferenc jelentőségét!
Gyűjtsétek össze, milyen helységek, intézmények viselik ma II. Rákóczi Ferenc nevét!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
30 perc
45 perc
60 perc
90 perc
45 perc
90 perc
90 perc
Gondold végig, miért kikezdhetetlen Rákóczi!
Vitassátok meg, mit jelent ma a szabadság!
Képzeld el, milyen lehet, ha valakinek "Európa legbátrabb asszonya" az édesanyja!
Készítsetek infografikát Rákóczi mozgalmas életéről!
Rajzolj Rákóczi-képregényt!
Elevenítsétek meg Rákóczi életének egy-egy pillanatát!
Tedd mérlegre Rákóczit!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
90 perc
45 perc
90 perc
Készíts számvetést Rákócziként!
Mi lett volna, ha - írd át a Rákóczi-szabadságharcot!
Kiket követne ma Rákóczi?
Legyél kurátora egy Rákóczi-kiállításnak!