II. Rákóczi Ferenc történelmi és családi háttere
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 30 perc
Március 27.
Rákóczi Ferenc emléknap
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
II. Rákóczi Ferenc szűk családfája, a szabadságharc megszületésének, kialakulásának okai, körülményei és Rákóczi életének főbb állomásai Munkácstól Rodostóig, különös tekintettel a várakra. A feladatok a Rákóczi család, annak tevékeny, jelentőségteljes élete és a szabadságharc körülményei mögé tekintenek be.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből. A Rákóczi-szabadságharc jelentősége. A tanulók személyiségébe beépülnek a nemzeti közösséghez tartozás, a hazaszeretet emocionális összetevői. Tantárgyi kapcsolódások: történelem, magyar nyelv és irodalom, etika, ének-zene, vizuális kultúra. A módszer elemek kapcsolódnak az anyanyelv ismeretének, a szövegalkotás, szövegértés és a Rákóczi család történelmi korának elmélyítéséhez. A feladatok kiemelten tükrözik a kreativitás és innovatív gondolkodás fejlesztését, a saját élményen keresztül való önálló ismeretszerzést, az együtt alkotás örömének megélését.
A módszer ajánlás rövid leírása
A feladatok a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát mélyítik el. Kreatív, sokszor játékos feladatokkal körvonalazódik II. Rákóczi Ferenc, mint magánember és fejedelem alakja. Magyarország kora újkori történetéből történeteket, portrékat ismernek meg. Tudatosul a Rákóczi-szabadságharc jelentősége. Megerősödik a nemzeti identitás és a hazaszeretet érzése; a módszer elemek segítik a méltó emlékezést.
A módszer ajánlás célja
Az ajánlás célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét II. Rákóczi Ferenc személyének jelentőségére, történelmi és nemzeti örökségére, amely ma is körbevesz minket. Mélyüljön el a történelmi tudás, erősödjön a kreativitás és az együttműködés. A feladatok által, örömmel és érdeklődéssel forduljanak a jeles nap felé. Lássák meg a mögöttes értékeket Rákóczi személyében (az embert, a hadvezért, a gyermeket). Legyenek képesek azonosulni vele és ne ismeretlenként tekintsenek ezután rá. Fejlődjön az önálló ismeretszerzés képessége, a szövegértés és az asszociációs készség.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók a módszer elemek által könnyebben belehelyezkednek az adott (18. század) történelmi korba, árnyaltabban látják az akkori történelmi alakok személyét, a kultúrát és életkörülményeket. Az irodalmi ismereteiket össze tudják kötni a történelmi ismereteikkel. A feladatok segítségével érzelmileg közelebb kerülnek a jeles naphoz. Megismerik II. Rákóczi Ferenc fordulatos életútját. Tudatosul a Rákóczi-szabadságharc jelentősége. Megerősödik a nemzeti identitás és a hazaszeretet érzése. Fejlődnek a kreativitás, az együttműködés, az önálló ismeretszerzés, az asszociációs képességek.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
45 perc
15 perc
45 perc
Vizsgáld meg II. Rákóczi Ferenc portréját!
Bajszos Rákóczik, mi vagyunk!
Hallgassátok meg a Rákóczi-indulót!
Sokat költözöm, de mindenhol magyar vagyok!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
15 perc
20 perc
20 perc
45 perc
30 perc
15 perc
20 perc
Derítsd ki, kit szimbolizál a kígyó!
Levelet kaptál! Válaszolj!
Követem apámat a csatába!
Hallgasd és figyelj!
Hadba hívunk minden magyart!
Tervezz saját pénzérmét!
Írj egy levelet Rodostóból!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Vizsgáld meg a bankjegyeket!
Fejtsd meg Rákóczi jelmondatát!
Találd meg a gyermek Rákóczi lakhelyeit!
Készíts körvonalrajzot II. Rákóczi Ferencről!