Én vagyok Rákóczi!
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 7 óra 50 perc
Március 27.
Rákóczi Ferenc emléknap
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A Rákóczi-emléknap estében a megjelölt (1-4. évfolyamú) korosztálynál még nem elvárás a mély és részletes történelmi tudás vagy pontos lexikális ismeret. Az alsós diákok ismeretei még körvonalazódnak ebben az időszakban, így a feladatok nagy része igényli az előzetes beszélgetéseket, elemzéseket, a Rákóczi szabadságharccal kapcsolatos, leegyszerűsített, szükséges információkat (pl. kurucok-labancok). Előismeretként  az okoseszközök használata várható el, kiemelt jelentőséggel a keresőalkalmazásokra (szöveges, képes), és azok értelmezésére. A feladatok vázlatának megértéséhez, valamint a strukturált szemléltetéséhez szükséges a pókhálóábra, fürtábra, halmazábra ismerete.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen a csoportmunkával, együttműködéssel fejlődik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azok közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákokhoz a jeles nap üzenetét, és finoman készíti fel annak tartalmi és szellemi lényegére. Szükséges tantárgyi kapcsolódások első osztálytól harmadik osztályig olvasás-írás, a 4. osztályban a magyar nyelv és irodalom.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás  a csoportmunkát hangsúlyozza és többnyire együttműködésen alapuló, beleélést igénylő, csoportos összhangot megkövetelő feladatokból áll. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között készségfejlesztő, zenei esztétikai érzéket, hallást, ritmust fejlesztő, szövegértést és értelmezést segítő, logikai, kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy a Rákóczi-emléknapon keresztül a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Korosztályuknak megfelelően a Rákóczi-emléknap és maga Rákóczi személyének tükréből tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy a Rákóczi-hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan érző emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek. A feladatok által kialakul önreflexiójuk, a másikra való figyelmük, beleérző képességük. Az ügyességi feladatok által elmélyül kreativitásuk, fantáziájuk és élesedik empátiájuk. A feladatok végére képesek lesznek összekapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, információival, meglátják és kiemelik az érdemi összefüggéseket.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
40 perc
30 perc
10 perc
Mit mond a festmény?
Ismerd meg Rákóczi Ferenc családját!
Építsetek várat!
Érezd meg a zene erejét!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
40 perc
30 perc
20 perc
45 perc
45 perc
Mivel fizetsz?
Tervezz saját címert!
Csatlakozz Rákóczihoz a hadjáratra!
Rajzolj egy kuruc vitézt!
Interjúvold meg Rákóczit!
Pantomim-klip
Üzenet a múltba
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
30 perc
20 perc
15 perc
Versben mondom el
Legyünk egy osztálynyi bajszos Rákóczi!
Skandáljatok ritmusra!
Illeszd össze!