Ismerjük meg és elevenítsük fel híres magyar személyiségek életét!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 12 óra 55 perc
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Rendelkeznek ismeretekkel a jeles napok, ünnepek témakörrel kapcsolatban. Ismerik a magyar történelem, irodalom és művészet kimagasló személyiségeit. Digitális kép- és hangrögzítő eszközök felhasználói szintű ismeretével rendelkeznek. Tisztában vannak a trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeivel. Topográfiai ismereteik alapján el tudják helyezni Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Ausztria területeket. Képesek felidézni a történelmi Magyarország hagyományait, példákat hozni a hazaszeretet, és a nemzeti összetartozás megnyilvánulásira.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Megerősödik a tanulókban a nemzeti identitás és hazaszeretet érzése; büszkék a magyar nép múltjára, ápolják hagyományait, és méltón emlékeznek meg haza nagyjairól. Megnevezik a magyar nemzettudat sajátosságait, értik a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. Tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv és irodalom - irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban, történelem - trianoni békediktátum tartalma és következményei, földrajz - földrajzi összefüggések felismerésére és megértése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A diákok a hazaszeretet, a nemzeti identitás valamint a nemzeti összetartozás témáját kimagasló, a történelmi Magyarország különböző helységeiből származó, ezen helységekhez kötődő, a kisebbségi sorsot, a nemzeti érzést kifejezésre juttató magyar személyiségek életpéldáján, kimagasló alkotásaik megismerésén keresztül, emlékhelyek meglátogatása során, kirándulásokon, túrákon teljesített kihívások, kreatív, játékos feladatok során dolgozzák fel.
A módszer ajánlás célja
Szerezzenek ismereteket azon a személyiségekről, akik vállalták és kifejezésre juttatták a kisebbségi sorsot. Szerezzenek ismereteket arról, hogy a kiemelkedő személyiségek hogyan gazdagították a magyar nemzeti kultúrát, és alkotó tevékenységük nyomán kifejezésre jutott a nemzeti összetartozás érzése. A diákok készüljenek fel kutatómunkával a megemlékezésekre, éljék meg a szabad téri együttlét és a kirándulások örömét, erősödjön az együttműködési képességük. Ismerjék meg a Kárpát-medence, a történelmi Magyarország helységeit, amelyek a híres személyiségek életéhez köthetők.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszertani elemekhez kapcsolódó tevékenységek gazdagítják a Nemzeti Összetartozás Napjával és a trianoni békediktátummal, annak következményeivel kapcsolatos ismereteiket. A komplex tevékenységek és kihívások teljesítése során erősödik a diákok elkötelezettsége a nemzeti összetartozás hagyományai iránt. A feladat erősíti a patriotizmus, a hazaszeretet érzését, elmélyíti a magyarságtudatot. Fejleszti a vizuális kifejezőkészséget, a gyűjtőmunka során fejlődik a tanulók kritikai gondolkodása, elmélyítik műveltségüket, a feladatok fejlesztik az aktív befogadás képességét. A személyiségek megismerésén keresztül a diákok pozitív érzelmi kötődéseket alakítanak ki hazájukkal.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
30 perc
15 perc
45 perc
10 perc
Ismerd fel a magyar nemzet nagyjait!
Mondj egy nevet!
Mutasd be a párodnak!
Alkossatok szóláncot a nemzeti összetartozás szavaiból!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
90 perc
60 perc
60 perc
90 perc
45 perc
90 perc
Ismerjétek meg a történelmi Magyarország településeit és híres személyiségeit!
Jelenítsük meg a hazaszeretet megnyilvánulásait híres személyiségek életében!
Készítsetek arcképet természetben talált anyagokból!
Koszorúzzátok meg a helyi Trianon-emlékművet saját készítésű koszorúval!
Látogassátok meg a várpalotai Trianon Múzeumot!
Hozd el a kedvenc versedet a hazaszeretetről!
Teljesítsd a kihívást a Nemzeti Összetartozás napjáig!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
30 perc
45 perc
90 perc
Készítsetek kilépőcédulát!
Mit viszel magaddal erről a jeles napról?
Mutassátok be a trianoni békediktátum következményeit!
Állítsatok irányjelző táblát!