A nemzeti összetartozás pillérei - néphagyományok, mesterségek
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 13 óra 55 perc
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ismerik az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét. Felismerik a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel reagálnak ezekre. Ismernek néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket. A tanuló ismeri a nemzet szót, érti jelentését. Tudja, hogy Magyarország határain kívül jelentős létszámú magyarság él kisebbségben.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
Nemzeti öntudatra, önazonosságtudatra nevelés. A néphagyományok ismerete hozzásegíti a tanulót nemzeti identitása erősítéséhez, valamint ahhoz, hogy azonosulni tudjon kultúránk alapértékeivel. Történelmi, személyes tapasztalatok, bölcseleti felismerések átadása. Tantárgyi kapcsolódások - történelem: a trianoni békediktátum, magyar nyelv és irodalom: kulturális hagyományok megértése, vizuális kultúra: nemzetünk hagyományos tárgykultúrájának és díszítőművészetének megismerése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A diákok előzetes gyűjtőmunkával ismereteket szereznek a trianoni békediktátum nyomán elszakított területek népművészetéről, és iskolán kívüli programok - pl. látogatás a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban stb. keretében megismerik az elcsatolt területek néprajzi, népművészeti és természeti értékeit. Élőképekkel: élő térképekkel, mozgásos, csapatvetélkedős játékokkal emlékjeleket állítanak, beszélgetést folytatnak népi kézműves mesterrel, mesterekkel, eredményeiket változatos formákban: prezentációval, kiállítással megosztják társaikkal, az iskolai közösséggel.
A módszer ajánlás célja
Kapcsolják össze a diákok a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplését játékossággal, pozitív érzelmekkel. Ismerjék fel, hogyan köti össze a népművészet és a népi hagyományok ápolása a nemzet térben és időben egymástól távol elhelyezkedő tagjait, csoportjait. Vonódjanak be csapatversenyek és csapatokban lefolytatott játékos vetélkedők során szerzett mozgásos, érzelmeket is megmozgató tevékenységek által a közösségbe. Ismerjék meg, hogy a trianoni békediktátum következtében a magyarság jelentős része kisebbségbe került. Ismerjék meg, hogy a trianoni békediktátum következtében kisebbségbe került magyarság miként őrizte meg hagyományait. Ismerjék meg, hogy a határon túli magyarság népi iparművészete és mesterségei miként járulnak hozzá a nemzeti összetartozás megőrzéséhez.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
Megismerik a trianoni békediktátum következtében elcsatolt területek értékeit, azok földrajzi elhelyezkedését. Felismerik, hogy a Kárpát-medencei népművészeti értékek hozzájárulnak a nemzeti összetartozás fenntartásához. Megértik, hogy az új határok megváltoztatták az elcsatolt területeken élők életét. Megbecsülik nemzetünk értékeit, és pozitív érzelmi kötődés alakul ki a nemzeti értékek és létrehozóik iránt. Felismerik, hogyan marad a szétszakított országban a nemzeti összetartozás szimbóluma a népművészet, a hagyományok ápolása, és hogyan köti össze az egy nemzethez tartozó személyeket a népművészet. Az alkotó munka örömét megélve értékelik a népi kultúra megjelenését és szerepét a hétköznapjaikban.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
90 perc
15 perc
30 perc
10 perc
Készítsetek szóforgó alapján gondolattérképet!
Játsszunk memóriajátékot a történelmi Magyarország néprajzi tájainak térképével!
Beszélgessünk a népi kézművességről és a nemzeti összetartozásról!
Ismerjétek fel a népi kézműves portékákat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
90 perc
90 perc
90 perc
60 perc
90 perc
90 perc
Hívjatok meg egy népi kézműves mestert!
Szervezzétek meg a kézműves tárgyak szabadtéri kiállítását!
Kirándulj, rajzolj, szervezz kiállítást!
Ismerd meg a bukovinai székelyek sorsát és népművészetét!
Készítsetek időkapszulát!
Keresd meg a QR-kódot! - képzeletbeli időutazás
Hozzuk létre a Kárpát-medence néprajzi tájegységeinek élő térképét!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
30 perc
15 perc
15 perc
Mutasd meg! Találd ki!
Idézzétek fel Activity játékkal a múzeumlátogatáson szerzett ismereteiteket!
Írjuk fel, mire szeretnénk emlékezni egy év múlva vagy nagyszülő-korunkban is!
Idézzétek fel élményeiteket!