"Mert soha nem lehet feledni..."
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 Fő 11 óra 30 perc
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Az alsó tagozatos gyerekek még nem rendelkeznek szerteágazó ismerettel a jeles nap történelmi hátteréről. Sokkal inkább építhetünk a személyes érzésekre, megtapasztalásokra. Népi játékokról, népdalokról, hazaszeretetről már szereztek ismeretek, erre építünk a jeles nap megtartása során. A saját ismeretekből érzésekből indulunk az elvontabb fogalmak megértése felé.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A kulcskompetenciák elmélyítése elsődlegesen élménypedagógiai módszerekkel, a művészeti tevékenységek bekapcsolásával történik. A kreativitást, beleélést, egymásra figyelést megkövetelő feladatok, azoknak közös átélése, megbeszélése közelebb hozza a diákokhoz a jeles nap üzenetét és finoman készíti fel őket annak tartalmi és szellemi lényegére. Előtérbe kerül az aktív tanulás, a ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása. Lehetőség van a mozgáskultúra fejlesztésére. Szükséges tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, környezetismeret, vizuális kultúra, etika, testnevelés.
A módszer ajánlás rövid leírása
A tanulók külső programok során ismerkednek a jeles nappal. A cél a saját élményeken alapuló tanulás, oly módon, hogy közben belsővé válnak a jeles napokkal kapcsolatos alapfogalmak, erősödik a hazaszeretet, a nemzeti összetartozás érzése. A módszer során a tanulók ismerkednek a népművészettel, a határon túli magyarság kultúrájával, életével. A múzeum látogatások, nevezetes emlékek meglátogatása meghatározó emlékek lehetnek a tanulók számára.
A módszer ajánlás célja
Cél a nemzeti összetartozás gondolatának megismertetése, elmélyítése. A gyerekek éljék át a játék örömét, ezáltal válik lehetővé a pozitív attitűd formálása. Ismerkedjenek a jeles nap történelmi hátterével a korosztálynak megfelelő szinten. Változatos feladatokon keresztül ismerkedjenek a jeles nap üzenetével, alakuljon ki pozitív attitűd a határon túli magyarsággal szemben.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A módszer elemek erősítik a patriotizmus érzését, elmélyítik a magyarság tudatot. A tanulók tapasztalatokat szereznek a népművészet különböző ágaival kapcsolatban. A feladatok során erősödik nemzeti identitásuk, empátiás készségük, másokra való figyelmük, beleérző képességük. Fejlődik továbbá a problémamegoldó gondolkodás, a közösséghez való tartozás érzése, történelmi tudásuk, esztétikai érzékük.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
60 perc
60 perc
45 perc
Szorítsd meg a kezem!
Foglald el a várat!
Játsszunk népi játékokkal!
Énekeljünk népdalokat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
45 perc
45 perc
45 perc
90 perc
30 perc
60 perc
Fussunk Trianon emlékére!
Emlékezzünk együtt!
Rakjuk ki a Nagy Magyarország térképet mozaikból!
Készítsetek rajzos útvonaltervet!
Fedezzük fel a szentendrei Skanzenben található, az elcsatolt országrészekhez kötődő helyszíneket!
Figyeld meg, milyen egy székelykapu!
Oldjátok meg a játékos feladatok a várpalotai Trianon Múzeumban!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
30 perc
60 perc
Tárjátok ki a kapukat!
Kézfogással gubancolódjunk össze, majd alakuljunk vissza körré!
Találkozzunk! - improvizációs játék
Rakjunk tábortüzet az összetartozás tiszteletére!