Ismerd meg játékosan a Kárpát-medence nemzeti és kulturális értékeit!
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 Fő 8 óra 55 perc
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
Ismerik az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét. Felismerik a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel reagálnak ezekre. Ismernek néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket. A tanulók ismerik a nemzet szót, érti jelentését. Tudják, hogy Magyarország határain kívül jelentős létszámú magyarság él kisebbségben.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A magyar történelem tanulása és tanulmányozása segít megérteni Magyarország és a magyar nemzet helyét és helyzetét a világban, és segít elmélyíteni a hazaszeretet érzését. A történelmi ismeretek megalapozzák és hozzásegítenek a nemzeti identitás erősítéséhez, és a kulturális alapértékekkel történő azonosuláshoz. A lakóhely kulturális és néprajzi értékeinek ismerete segíti az élményalapú lokálpatriotizmus kialakulását, beépülnek a nemzeti közösséghez tartozás emocionális összetevői. Tantárgyi kapcsolódások - történelem: a trianoni békediktátum, magyar nyelv és irodalom: nemzeti, illetve a tágabb, saját kultúrkör ünnepei és hozzájuk tartozó irodalmi alkotások, vizuális kultúra: műalkotások megfigyelése és megértése.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszerek a játék, a játékosság fogalmai köré szerveződnek. Miközben a csapatok megtervezik a saját társasjátékukat, elkészítik kérdéseiket, kérdéskártyáikat, megoldják a rejtvényeket, egy akadályverseny vagy egy szabadulószoba feladatait, jelképesen bebarangolják a történelmi Magyarország területét. Megismerkednek a magyar nemzet kimagasló kulturális értékeivel, a nemzeti összetartozást erősítő örökségünkkel. A játékok középpontjában a problémamegoldás áll. A problémák megoldásához magas szintű együttműködésre lesz szükségük. Kutatómunkát végeznek, kvízkérdéseket írnak, egyes játékok esetében megalkotják a játékok tárgyi kellékeit is. A játékok a Kárpát-medence kulturális nemzeti értékeinek saját élmény alapú felfedezésére és megismerésére irányulnak.
A módszer ajánlás célja
A tanulói közösségi tevékenységeken alapuló program a pozitív élményekhez kapcsolt tudásbővítésen (a nemzeti történelemhez, kulturális értékekhez kapcsolódó ismereteken) keresztül erősítse a diákok nemzeti összetartozás-érzését. Éljék át a játékok létrehozására irányuló team munka, valamint a tanulást támogató játékok során a közös alkotást és a játék örömét, a csoport tagjai vonódjanak be a közösségbe, erősödjön elkötelezettségük, hazaszeretetük. Ismerjék meg és legyenek képesek térben elhelyezni fontos, a jeles nappal kapcsolatos kulturális értékeket. Játékosan szerezzenek ismereteket a Kárpát-medence történelmi és kulturális értékeivel kapcsolatban.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A diákok a kutatómunka és a tanító játékok során megismerik a Kárpát-medence kulturális, művészeti és történelmi értékeit, el tudják helyezni térben az elcsatolt területeket, városokat. A pozitív élmények és a közösség megerősödése elvezet a nemzeti összetartozás és a nemzeti értékek iránti elköteleződéshez, pozitív érzelmi kötődést, kíváncsiságot alakítanak ki a nemzeti értékek és létrehozóik iránt. A játék, amelyet létrehoznak, olyan szellemi és tárgyi termék, amely kifejezi kötődésüket szűkebb és tágabb közösségükhöz, nemzetükhöz és hazájukhoz. Képesek lesznek megfelelően megélni és kifejezni a nemzeti összetartozás érzésvilágát.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
10 perc
10 perc
15 perc
30 perc
Készítsetek szófelhőt a haza és a nemzet fogalmával kapcsolatban!
Alkossatok szóláncot a nemzeti összetartozás témájával kapcsolatban!
Készítsetek gondolattérképet a nemzeti összetartozás témájával kapcsolatban!
Gyűjtsünk műalkotásokat, festményeket a Trianon előtti Magyarország értékeiről!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
60 perc
45 perc
45 perc
90 perc
90 perc
45 perc
Készítsetek kvízjátékot a magyar történelemhez kapcsolódó műalkotásokról!
Gyűjtsétek össze a nemzeti összetartozás kincseit!
Játsszunk kérdezz-felelek játékot!
Készítsünk plakátot az életre keltett műalkotásokkal!
Szervezzünk közösen mini akadályversenyt: "Összetartozunk" jelszóval!
Építsünk emlékművet!
Szabadulj ki a szabadulószobából!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
10 perc
10 perc
15 perc
Vedd kezedbe az értékeket!
Mondd tovább!
Írjatok kilépőkártyákat!
Fejtsd meg fordítva a keresztrejtvényt!