Izgalmas módszerek, érdekes helyszínek
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 fő Fő
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A nők ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így nem csak iskolai keretek között, hanem családi, otthoni szituációk, hagyományok kapcsán is szereztek tapasztalatokat, ismereteket a tanulók. Alsó tagozaton a pedagógusok tudatosan fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját, jelezve feléjük, e jeles nap is érték. A tanulók számos köszönetnyilvánítási formát sajátítanak el (például a technika órák alkalmával készítenek ajándékokat), betekintést nyernek a gyerekirodalom, a népdalok, a műdalok nőnapi ünnepkörét feldolgozó, megjelenítő alkotások körébe.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A korosztály számára az élményszerű ismeretszerzés az elsődleges cél, miközben fejlődnek a társas és szociális, valamint a kommunikációs kompetenciák. Ezen belül kiemelendő területek a tanulók érzelmeinek felismerése, az erről való kommunikációnak, és az ezt kiszolgáló szókincsnek a fejlesztése. Az önkifejezést szolgáló kreatív alkotás, a szocio-emocionális készségek fejlesztése szerepjátékokkal, vizuális és auditív eszközök segítségével, amely során nyitottabbá válnak más emberi élethelyzetének megismerése iránt. A jeles napi tevékenységek hozzájárulnak a kulturális hagyományok megismeréséhez.

A módszer ajánlás rövid leírása

A tanulók számára ebben a korosztályban fontos, hogy megnyíljon a világ; az információkat ne csak egy megszokott szituációból, személyektől szerezzék, hanem elinduljanak az önálló ismeretszerzés felé. A módszerek lehetőséget adnak a tanulók számára az adott pillanat, a természet, az alkotások, a történetek megélésére, önálló felfedezésre, a nem nyelvi kifejezőeszközök észrevételére és értelmezésére. Emellett megjelenik a csoportos kutatás és gondolkodás, a szerepekbevaló belehelyezkedés lehetősége is. A feladatok a köszönet kinyilvánítására is nyújtanak kreatív ötleteket.

A módszer ajánlás célja

A feladatok célja az emlékek, a családi hagyományok felelevenítése, az érzelmek megélése, más szituációk, élethelyzetek, a nő, mint a család és a társadalom központi figurája, az anyai feladatok, az anya-gyermek kapcsolat, a szeretet sokszínűségének, annak nyelvi és nem nyelvi jeleinek megismerése, értelmezése, megfogalmazása. A tanulók ösztönzése a külvilág és a társadalom felé való nyitásra.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A tanulók új ismereteket szerezzenek a múlt hagyományait, történeteit, a külvilágot, a természetet, az embereket, a társadalmat illetően a családról, a nők szerepéről a családban és társadalomban, valamint az  anyaságról, anya-gyermek kapcsolatról, az érzelmekről, a társadalmi attitűdökről, a szeretet kinyilvánítási formáiról. A tevékenységek feldolgozása során fejlődik a tanulók kreatív önkifejezése, valamint a kommunikációs és szociális kompetenciái. 

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
25 perc
90 perc
40 perc
Körkép
Labdázzunk okosan
Költők tere
Ilyenek a lányok
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
60 perc
70 perc
60 perc
60 perc
120 perc
180 perc
90 perc
Installált üzenet
Oknyomozó dokumentumfilm
Érdekvédelmi intézménytúra
Főszerepben a Nő
Jókívánság kép
Telefonos felfedezőtúra
Szerenád a nőkhöz
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
60 perc
120 perc
55 perc
A világot jelentő szék
Préselt virágvilág
Kreatív mézeskalács
10 év múlva