Egy aktív Nőnap
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 fő Fő
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A nők ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók egészen pici koruk óta találkoznak versekkel, mondókákkal, dalokkal, a köszönetnyilvánítási-, ajándékozási szokásokkal, melyeket nőnap alkalmából családtagjaik és szűkebb közösségük nőtagjai felé közvetítenek. Az óvodában már tudatosan készülnek az ünnepkörre, és fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A 7 kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a kommunikációs kompetenciákat, ezen belül is az érzelmekről való kommunikációt, a személyes és társas kompetenciákat. Számos esetben megjelenik a kreatív alkotásra, a kreatív önkifejezésre és a kulturális tudatosságra való nevelés, szem előtt tartva a digitális kompetenciák gyakorlását is.

A módszer ajánlás rövid leírása

A tevékenységek a meglévő és az új ismeretek feldolgozását elsősorban a nyílt, közös beszélgetésekre építik fel. Ezt segíti elő számos vizuális elem megjelenése, mozgást igénylő feladat, a csoportos, illetve páros munkaforma. A téma elmélyülését a kreatív alkotást és önkifejezést gyakorló feladatok segítik  A módszerajánlás sok élményt adó tevékenykedtető módszerelemet tartalmaz, amelyek felhasználhatók a jeles nap értékeinek, jelentőségének megértetéséhez. 

A módszer ajánlás célja

A módszer ajánlás célja, hogy a tanulók szabadon, nyíltan tudjanak kommunikálni az érzéseikről. Új ismeretet szerezzenek a női szerepekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a szeretet kifejezésének számtalan módjáról, a nem nyelvi kifejezőeszközökről. Fejlődjön érzelmi intelligenciájuk. Tudják kifejezni a szeretetet, a hálát, akár nyelvi, nem nyelvi jelek vagy kreatív alkotás segítségével.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A módszerelemek segítségével szélesebb perspektívából tudnak tekinteni a Nemzetközi Nőnapra. A köszönetnyilvánítást megelőzően tanulmányozzák a nők belső és külső tulajdonságait, a "feladatait", szerepeit, és értékelik azokat. A tevékenységek fejlesztik a tanulók érzelmi intelligenciáját, személyes és társas kapcsolati, valamint kommunikációs kompetenciáit. A köszönetnyilvánításra alternatívákat nyújtanak.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
20 perc
45 perc
35 perc
Öntsd csokiba
Mesés tulajdonságok
Ének az oviban
Szalagot a kabátra
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
65 perc
90 perc
90 perc
60 perc
90 perc
45 perc
Séta a nőkért
Szoborgyűjtemény
A szeretet homokja
A világ legerősebb kislánya
Egy igazi rendőrnő
Felfújható papír tulipán
Plakáton az osztály
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
25 perc
90 perc
40 perc
Egy mondat többet mond
Keresd a párját!
Nőnapi kirándulás és köszöntődal
Felülről nézve