Fókuszban a nő
A variáns
9-12. évfolyam 20-25 Fő
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A nők ünneplésének a hagyománya hazánkban 1948-tól kezdve széleskörűen elfogadott, így a tanulók nem csak iskolai keretek között, hanem otthoni szituációkból, családi hagyományokból is merítenek ismereteket. Felső tagozaton a pedagógusok figyelnek arra, hogy az értékközvetítés, a tárgyi és nyelvi köszönetnyilvánítás, a témával kapcsolatos irodalmi és zenei alkotások megismerése mellett elindítsák a tanulókat azon a folyamaton, amely során nyitottabbá válnak a világ, a más emberek élethelyzete felé, segítik a reálisabb énkép és anyakép kialakulását. A tanulók életkorukból kifolyólag már rálátással rendelkeznek a női szerepeket, feladatokat illetően, valamint képesek megérteni a jeles nap kialakulásának hátterét és mondanivalójának lényegi részeit.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A Nemzetközi Nőnap tekintetében minden korosztály elsődleges feladata a társas és szociális, illetve a kommunikációs kompetenciák fejlesztése. Ugyanúgy jelen van továbbra is az értékközvetítés, az érzelmek felismerése, megértése, és annak kinyilatkoztatására szolgáló nyelvi és nem nyelvi jelek elsajátításának gyakorlata. Emellett azonban a 9-12. évfolyamos tanulók számára cél a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes emberek kapcsolatának megismerése és megértése, valamint a tanulók kulturális tudatosságát fejleszteni. Fontos cél, hogy a tanulók meg- és elismerjék a nők eredményeit. Az életük során törekedjenek a nemek közötti különbségek felismerésére és megszüntetésére.

A módszer ajánlás rövid leírása

Az önálló és csoportos feladatmegoldás kreatív, változatos, nem hétköznapi módszerek segítségével aktivizálja a tanulókat, többek között kisebb kutatásokkal (közvélemény, könyvtári, szlogenek), szituációs, asszociációs feladatokkal, interjú készítésével, ami által egyszerre betekintést nyer a társadalmi attitűdbe, hagyományokba. Irodalmi, művészeti alkotásokkal, vizuális elemekkel színesítve segíti a tanulókat a családban és a társadalomban a környezetükben lévő nőkhöz való viszonyuk, kapcsolatok, az érzelmek, a nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök felismerésében és értelmezésében. Egyben ötleteket nyújt a kreatív köszönetnyilvánításra.

A módszer ajánlás célja

A tanulók váljanak nyitottá a világ, más emberek élethelyzete, érzelmei, kapcsolatai felé, ismerjék meg, hogy a társadalom, a szeretet sokszínű, és fogadják el, hogy ez ettől szép és különleges. A tanulók betekintést nyernek emellett a női szerepekbe, feladatokba, azok pozitívumaiba, nehézségeibe. Megismerkednek a társadalmi hagyományokkal, nézetekkel, értékekkel, attitűdökkel.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A tanuló megismeri a társadalmi hagyományokat, nézeteket, attitűdöket. Megtapasztalja a nemzet, a szűkebb környezet, az emberi kapcsolatok, a család működését, értelmezi és elfogadja azt a maga sokszínűségében. Megtanulja, hogy a család, és benne a nők szerepe érték. Reálisabb én- és anyakép alakul ki, és megpróbálnak nyitottabbá válni a világ, a társadalom felé. Kreatív köszönetnyilvánítási formákat sajátítanak el. Megtapasztalják a csoportos és a kutatásalapú tanulás előnyeit, fontosságát. Nyitottabbá válnak a nőket világszerte érintő problémákra, valamint tájékozottabbak lesznek a nemek közötti egyenlőség kérdésében.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
30 perc
45 perc
35 perc
Szófelhő
A zene mélyén
Online szerkesztőség
Ki vagyok?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
55 perc
60 perc
65 perc
35 perc
35 perc
45 perc
60 perc
A nő mint mozihős
Képzelt utazás a múltba
Forgass filmet!
Hogy ünnepelnéd?
Egyenlőségjel
Kérdezz - felelek
Vitára fel!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
35 perc
35 perc
25 perc
Három válasz
Vélemény cserebere
Nőnapi haiku
Tudásmátrix