Nemzetközi Nőnap, és ami mögötte van
A variáns
5-8. évfolyam 21-32 fő Fő
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A nők ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így nem csak iskolai keretek között, hanem családi, otthoni szituációk, hagyományok kapcsán is szereztek tapasztalatokat, ismereteket a tanulók. Alsó tagozaton a pedagógusok tudatosan fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját, jelezve feléjük, e jeles nap is érték. A tanulók számos köszönetnyilvánítási formát sajátítanak el (például a technika órák alkalmával elkészített kreatív ajándékokat), betekintést nyernek a gyerekirodalom, a népdalok, a műdalok nőnapi ünnepkörét feldolgozó, megjelenítő alkotások körébe.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A korosztály számára az élményszerű ismeretszerzés az elsődleges cél, miközben fejlődnek a társas és szociális, valamint a kommunikációs kompetenciák. Ezen belül kiemelendő területek a tanulók érzelmeinek felismerése, az erről való kommunikációnak, és az ezt kiszolgáló szókincsnek a fejlesztése. Az önkifejezést szolgáló kreatív alkotás, a szocio-emocionális készségek fejlesztése szerepjátékokkal, vizuális és auditív eszközök segítségével, amely során nyitottabbá válnak más emberi élethelyzetének megismerése iránt (etika). A kulturális hagyományok megismerése.

A módszer ajánlás rövid leírása

Az érzelmekről való önálló kommunikáció nem könnyű feladat egy tizenéves számára, így a módszerek tekintetében elsődleges szempont a közös, nyílt beszélgetéseken alapuló feladatmegoldás, a kreatív önkifejezés lehetőségének biztosítása (legyen az egy üzenet megfogalmazása és megjelenítése, vagy papírvirág hajtogatás, esetleg plakátkészítés), vizuális és auditív, mozgásos, élményalapú elemek felhasználása. A munkaformát illetően az osztályszintű, csoportos és páros, párkeresős feladatok kerülnek előtérbe.

A módszer ajánlás célja

Elsődleges cél, hogy a tanulók szabadon, nyíltan tudjanak kommunikálni az érzéseikről, legalább a kreatív önkifejezés szintjén. Új ismeretet szerezzenek a női szerepekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a szeretet kifejezésének módjairól. Fejlődjön a tanulók érzelmi intelligenciája, érzékeljék, hogy a család és benne a nő, mint ennek a központi összetartó eleme  érték. Elsajátítsanak számos köszönetnyilvánítási formát. Legyenek tisztában a Nemzetközi Nőnap kialakulásának történetével, a nők több mint száz éves küzdelmével az egyenjogúságot, az azonos munkakörülményeket és a választójog kiharcolását illetően.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A Nemzetközi Nőnappal kapcsolatos ismeretek, érzelmek, hagyományok felidézése, a nőkkel való családi és társadalmi kapcsolat értékeinek, az énkép megismerése, a szeretetnyelv sokszínűségének megtapasztalása. A módszerek ezen érzelmek, ismeretek kifejezésre szolgáltat segítséget, lehetőséget akár nyelvi, akár nem nyelvi, akár kreatív önkifejezés tekintetében.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
35 perc
50 perc
20 perc
25 perc
Mit rejt a süveg?
Beszédes fotók köre
Minden, ami eszedbe jut
Hóvirág a netről
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
50 perc
45 perc
90 perc
25 perc
45 perc
45 perc
45 perc
Női szerepek
Gyárts kvízt
Gyúrd meg jobban
Üzenem a világnak
Titkos kézjelek
Közös vélemény
Együtt a nők társadalmi és jogi egyenlőségéért
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
45 perc
35 perc
40 perc
45 perc
Gyerünk táncolj!
Mit teszek holnap?
Talányos hirdetés
"Forradalmi" plakát