Kreatív Nőnap
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 fő Fő
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A nők ünneplésének a hagyománya széleskörűen elfogadott a társadalomban, így a tanulók egészen pici koruk óta találkoznak versekkel, mondókákkal, dalokkal, a köszönetnyilvánítási, ajándékozási szokásokkal, melyeket nőnap alkalmából családtagjaik és szűkebb közösségük nőtagjai felé közvetítenek. Az óvodában már tudatosan készülnek az ünnepkörre, és fejlesztik a gyermekek érzelmi hátterét, érzelmi intelligenciáját is.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A Nat-ban meghatározott hét kulcskompetencia fejlesztését segítik a feladatok, különösen a kommunikációs kompetenciákat, ezen belül is az érzelmekről való kommunikációt, a személyes és társas kompetenciákat. Számos esetben megjelenik a kreatív alkotásra és önkifejezésre, valamint a kulturális tudatosságra való nevelés is.

A módszer ajánlás rövid leírása

A feladatok elsősorban a nyílt, közös beszélgetésekre építik fel a meglévő és az új ismeretek feldolgozását. Ezt segíthetik elő a számos vizuális feldolgozást, mozgást igénylő tevékenységek, a csoport-, illetve páros munkaformák. A kreatív alkotást és önkifejezést gyakorló feladatok segítik a téma elmélyülését. A módszerajánlás sok élményt adó, tevékenykedtető módszerelemet tartalmaz. 

A módszer ajánlás célja

A tanulók szabadon, nyíltan tudjanak kommunikálni az érzéseikről. Új ismeretet szerezzenek a női szerepekről, a családi kapcsolatok fontosságáról, a szeretet kifejezésének számtalan módjáról, a nem nyelvi kifejezőeszközökről. Fejlődjön érzelmi intelligenciájuk. Tudják kifejezni a szeretetet, a hálát akár nyelvi, akár nem nyelvi jelek vagy kreatív alkotás segítségével.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

A módszerelemek segítségével szélesebb perspektívából tudnak tekinteni a Nemzetközi Nőnapra. A köszönetnyilvánítás mellett megismerik a nők belső és külső tulajdonságait, szerepeit és értékeit. A tevékenységek fejlesztik a tanulók érzelmi intelligenciáját, személyes és társas kapcsolati, valamint kommunikációs kompetenciáit. Megismernek alternatívákat a köszönetnyilvánításra.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
25 perc
25 perc
45 perc
25 perc
Ismerd meg a nőnapi versek, dalok, mondókák világát
Válaszvadászat
Készítsetek nőnapi hóvirágcsokrot!
Női munka - férfi munka
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
45 perc
35 perc
15 perc
18 perc
45 perc
30 perc
Menjünk együtt választani!
A nő, akit kedvelek
Mire jó a logó?
Virágos rét az osztályban.
A vers és ami mögötte van
Tulajdonságtérképészet
Beszédes tárgyak
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
25 perc
45 perc
35 perc
15 perc
A kocka el van vetve
Szupernő képregény
Bábos köszöntés
Ki-mit-tud