Tavaszköszöntő népszokás
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 fő Fő
Január 6.
Farsang
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

Korábbi tanulmányaik alapján megértik, hogy a népi hagyományok ismerete a kulturális örökségünk része. Általános iskolai tanulmányaik során tevékenyen részt vettek a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási folyamatokban, digitális források közös elemzésében. Ismerik a farsangköszöntőket, maszkos alakoskodásokat. Ismerik a fontosabb magyarországi helyszíneket, ahol rendszeresen szerveznek farsangi hagyományokat őrző rendezvényeket.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

Érdeklődő attitűdjükkel erősítik a nemzedékek közötti párbeszédet. Népi játékokat képesek élményszerűen elsajátítani. A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanapot, vagy témahetet is képesek szervezni. Életkoruknak megfelelő önálló alkotás keretében megjelenítik a magyar kultúra eredményeit, a hungarikumokat.A módszer ajánlás rövid leírása

A külső helyszíneken történő tevékenységek elősegítik a néphagyomány, népszokások teljesebb megismerését. Egy farsangi akadálypályán összekapcsolják a művészeteket a népszokásokkal. Részt vehetnek Mohácson, a busójáráson. Színház látogatás során felfedezhetik a színházi kommunikáció erejét. Szabadtéri múzeumi foglalkozáson kiszebábu égetésével űzik el a telet. Egy farsangi paródia részletben is kipróbálhatják magukat. A digitális kompetenciáikat változatos helyzetekben( trailer, blogkészítés) tudják alkalmazni.


A módszer ajánlás célja

A tevékenységekkel rendszerezett ismeretanyagot teremtünk a magyar kultúra értékeinek megismerésére. A környezet értékeit megbecsülő magatartásra, illetve a szociális érzékenység kialakítására törekedünk. A diákok felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Megértik, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része.


A módszer ajánlás elvárt eredményei

A nemzeti identitástudatuk erősödjön. Bővüljenek ismereteik a magyar népszokásokról, hagyományokról, mint kulturális értékekről. Erősödjön az önálló ismeretszerzésük. Asszertív véleményalkotást gyakorolják. A tevékenységekkel bátorítsuk a megalapozott, önálló ítéletalkotásukat. A feladatmegoldások során lehetőségük van együttműködés megvalósítására. A gazdag önkifejezési formák támogatásával az önismeretet és a reális önértékelés kialakítása a cél, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. 


A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
20 perc
30 perc
10 perc
Jóslás kulcsszavakkal
Mondj egy mondatot!
Síppal, dobbal,…
Érzelmek a kalapban
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
240 perc
120 perc
180 perc
120 perc
0 perc
60 perc
Farsangi akadálypálya
Mohácsi kirándulás
Blogbejegyzés az élményeinkről
Színház az egész világ!- színház látogatás
Paródia a farsang jegyében
Szabadtéri múzeumi látogatás
Váratlan fordulat
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
40 perc
50 perc
Csak is némán!
Vallatás
Készítsünk farsangi trailert!
Vendégszereplést vállalunk!