Februári maszkabálon járjuk a táncot!
B variáns
5-8. évfolyam 21-32 fő Fő
Január 6.
Farsang
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

A tanulók már az előző évfolyamokon ismereteket gyűjtöttek a farsangról, mint népszokásról. Tudnak készíteni önállóan álarcokat, ismernek népi mondókákat, népköltéseket, régi népi történeteket olvastak, meséket ismertek meg. Több jelmezversenyen vettek részt és tudják, hogy a farsangi időszak egy mozgó ünnep, mely függ a húsvéttól.


A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A jeles nap megismerteti a magyar néphagyományt, népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat. Élményszerű közösségi tevékenységekkel elősegíti a nemzeti múlt, a szülőföld, a hagyományos népi élet és a népszokások megismerését. Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (pl. színjáték szerű népszokásokban, köszöntőkben, népi játékokban, mondókákban) alkalmazni tudják az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket is. A jeles napi módszer ajánlások lehetőséget adnak az aktív részvételre a köszöntők vagy színjáték szerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.A módszer ajánlás rövid leírása

A módszer ajánlás az iskolán kívüli helyeken történő tevékenységekkel egyrészt megpróbálja a tanulókat közelebb hozni a jeles napi hagyományokhoz, másrészt a helyi közösségek jobb megismeréséhez is. Báb előadást mutatnak be egy közeli óvodában a kicsiknek, falumúzeumi sütés-főzésen vesznek részt, jelmezkölcsönzőt ismernek meg és közben interjúkat készítenek az ott dolgozókkal is. Egy bálterem feldíszítése, egy flashmob-szerű farsangi tánc (pl. seprűs tánc, botoló, körjáték) és bohóc felvonulás is szerepel a kínálatban.

A módszer ajánlás célja

Megértsék a tanulók, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. Módszer ajánlásokkal az önálló ismeretszerzést is támogatjuk. A jeles napi tevékenységekkel a nemzeti identitásuk erősödik. Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudatuk kialakítását, továbbá a szociális érzékenységük kialakítására sarkalja őket. Több lehetőséget kapnak a néphagyományok élményszerű megismerésére. A közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

Megalapozódik a tanulók nemzeti önismerete, nemzettudata, a tevékeny hazaszeretet. Tudatosul a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie. Nyitottakká válnak a korábbi nemzedékek életmódjának, normarendszerének megismerésére, elfogadására. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, népi játékok megjelenítésében törekednek a hagyományhű előadásmód megtartására. Igényük van a szűkebb helyi közösségek jobb megismerésére.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
20 perc
25 perc
40 perc
20 perc
Meghívás egy retro farsangi partira
Képzeletünk hangjai
Írjunk egy ötsorost!
Mi van a hátamon?
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
180 perc
180 perc
120 perc
180 perc
100 perc
120 perc
150 perc
Farsang napi kutyabál-bábelőadás
Farsangi ételkészítés a falumúzeumban
Milyen egy jelmezkölcsönző?
Álarcos bálterem
Parádés bohóc felvonulás
Flashmob a település főterén
A rezgő kocsonya titka
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
20 perc
20 perc
40 perc
20 perc
Vigyázz, kész, füllentek!
Rendezzük sorba!
Most mutasd meg!
Mit viszel a tarisznyádban?