Aki itt van, mind erre vár, kezdődjék már a karnevál!
B variáns
1-4. évfolyam 21-32 fő Fő
Január 6.
Farsang
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

Már óvodás koruktól ismerik a farsang fogalmát, ismereteik vannak a bábkészítésről, élményeik vannak a zenés felvonulásokról, jelmezversenyekről, a maszkkészítésről. Egyszerű, sablonok alapján tudnak készíteni, kiszínezni álarcokat, egyszerű jelmezek készítésére is képesek. Ismerik az évszakokat, ismerik a népszokást, a népi mondókákat, az ünnepekhez kötődő népköltéseket.


A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáinak erősödése. Az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nemzeti hagyományok és identitás ápolása. Önmaga és mások elfogadása. Érzelmi, társas, erkölcsi, szellemi fejlődésének előmozdítása, esztétikai érzékének fejlesztése.


A módszer ajánlás rövid leírása

A külső helyszíneken megtartott foglalkozások erősítik a jeles nap hagyományaihoz való kötődést. Ellátogatnak egy óvodába, ahol daltanulással és közös álarc készítéssel köszöntik a farsangi időszakot. Humoros sorversenyre hívják meg testvériskolájuk egyik alsós osztályát, amelyen régmúlt játékokon mérhetik össze ügyességüket egymással. Egy farsangi körmenetben a település lakóinak figyelmét is felhívják erre a jeles napra. Farsangi finomságokat készíthetnek egy cukrász üzemben és egy gyermekotthon lakóinak egy napját is megszínesítik. Rajzversenyt szervezhetünk akár több osztállyal is.


A módszer ajánlás célja

A néphagyomány megismerése és életben tartása, a közös játék öröme, a motiváció, fogékonyság a népi kultúra iránt. Segítse elő a magyar kultúra iránti nyitottságot, megértést. A népi hagyományok, a népi kultúra, szokások, életmód megismerésére, megbecsülésére ösztönözze a tanulókat. A tanulók szókincse és fogalomismerete bővüljön a szokások és a dramatikus játékok megtanulása közben.


A módszer ajánlás elvárt eredményei

Megfelelő teret kapjon a csoportban megvalósított alkotó és befogadó tevékenység, mert a csoportos feladatmegoldás segíti az önismeretet és önszabályozást, az önértékelést, továbbá a másokra való odafigyelést és elfogadást. Az alkotásélménnyel is összekötött befogadó tevékenység a tanulás sajátos motivációjaként működjön. A produktumok létrehozásával megéljék az alkotó örömöt, mely segíti a kreatív gyakorlat felé vezetni a gyerekeket, a csoportos tevékenységek pedig abban nyújtsanak segítséget, hogy mindezt a környezetük felé is érthető formában tudják kifejezni.Tartsák értékesnek a népi hagyományokat.


A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
15 perc
15 perc
20 perc
Rakjuk össze magunkat!
Farsangi kígyó gyakorlat
Keveredjetek, kavarodjatok!
Helycserés fogó
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
240 perc
180 perc
180 perc
120 perc
120 perc
180 perc
Ha én királylány lehetnék…
Hogyan készülnek a farsangi finomságok?
Ki lesz a legügyesebb busó?
Síppal, dobbal, kereplővel…
Vesszen a tél, jöjjön a tavasz!
Rajzban mesélem el...
Akarsz-e velem játszani?
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
20 perc
20 perc
20 perc
Egyet én, egyet te
Fussunk, ha igaz!
Dobj egy kérdést!
Némajáték