Itt a farsang áll a bál…
A variáns
1-4. évfolyam 21-32 fő Fő
Január 6.
Farsang
Értékek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek

Már óvodás koruktól ismerik a farsang fogalmát, ismereteik vannak a bábkészítésről, élményeik vannak a zenés felvonulásokról a jelmezversenyekről, a maszkkészítésről. Egyszerű, sablonok alapján tudnak készíteni, színezni álarcokat, egyszerű jelmezeket. Ismerik az évszakokat, a népszokást, a népi mondókákat, az ünnepekhez kötődő népköltéseket.

A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáinak erősödése. Az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nemzeti hagyományok és identitás ápolása. Önmaga és mások elfogadása. Érzelmi, társas, erkölcsi, szellemi fejlődésének előmozdítása, esztétikai érzékének fejlesztése.

A módszer ajánlás rövid leírása

A tanulók a kiszebábu készítésétől indulva egy ál-temetés dramatikus játékáig jutnak el a katarzis élményéig a különböző módszer ajánlásokkal. A művészetek közül a zene, a zenehallgatás, a rajzolás, a festés, a maszk készítés, egymás öltöztetése humoros jelmezekbe, kincsvadászat, valamint egyszerű, táncos mozgások színesítik a jeles nap programját.

A módszer ajánlás célja

A néphagyomány megismerése és életben tartása, a közös játék öröme, a motiváció, fogékonyság a népi kultúra iránt. Segítse elő a magyar kultúra iránti nyitottságot, megértést. A népi hagyományok, a népi kultúra, szokások, életmód megismerésére, megbecsülésére ösztönözze a tanulókat. A gyerekek szókincse és fogalomismerete bővüljön a szokások és a dramatikus játékok megtanulása közben.

A módszer ajánlás elvárt eredményei

Megfelelő teret kapjon a csoportban megvalósított alkotó és befogadó tevékenység, mert a csoportos feladatmegoldás segíti az önismeretet és önszabályozást, az önértékelést, továbbá a másokra való odafigyelést és elfogadást. Az alkotásélménnyel is összekötött befogadó tevékenység a tanulás sajátos motivációjaként működjön. A produktumok létrehozásával megéljék az alkotó örömöt, mely segíti a kreatív gyakorlat felé vezetni a gyerekeket, a csoportos tevékenységek pedig abban nyújtsanak segítséget, hogy mindezt a környezetük felé is érthető formában tudják kifejezni.Tartsák értékesnek a népi hagyományokat.

A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
45 perc
45 perc
15 perc
30 perc
Ki vagyok én?
Milyen lehet az én álarcom?
Karneváli képrejtvény
Játsszunk farsangi szóláncot!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
45 perc
50 perc
70 perc
45 perc
50 perc
90 perc
150 perc
Temessük el a telet kiszebábuval!
Vasorrú bába seprűnyélen lovagol a bálba…
Jelmezes farsangi kincsvadászat
Az állatok farsangja
Öltöztess be jelmezbe!
Cibere vajda és Konc király menüje
Szegény bőgő lelke száll a másvilágra...
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
15 perc
10 perc
20 perc
15 perc
Az én kilépőkártyám
Befejezetlen mondat
Pletyka
Activity