Ünnepeljük az 1848-as szabadságot a szabadban!
B variáns
9-12. évfolyam 21-32 Fő 1 nap 2 óra 55 perc
Március 15.
1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
Kiemelt magyar ünnepek
Kedvencnek jelöléshez regisztrálj és jelentkezz be!
A jeles nap megértéséhez, megtartásához szükséges előismeretek
A március 15-i emléknap esetében a megjelölt 9–12. évfolyamú korosztálynál már elvárás az alapszintű történelmi tudás és lexikális ismeret. Ők már az általános iskolában is tanultak a 48/49-es eseményekről. Emellett a tevékenységekhez szükséges ismeretek többek között az okoseszközök használata, kiemelt jelentőséggel a keresőalkalmazásokra (szöveges, képes), illetve az összegyűjtött információk értelmezésének képessége.
A jeles nap tartalmi kapcsolódása a NAT-hoz
A NAT középiskolai történelem tematikája 10. osztályban hangsúlyosan tárgyalja az 1848/49-es magyarországi forradalom és szabadságharc történetét. Előírja, hogy a tanulók ismerjék meg a magyar történelem 1848/49-s korszakát, legyenek képesek a főbb eseményeket térben és időben elhelyezni. Lássák a magyarországi események európai kontextusát. Ismerjék a kiemelten fontos események időpontját, használjanak és készítsenek kronológiát, térképeket. Alkossanak önálló véleményt 1848/49 folyamatairól és jelentősebb személyek (akár vitatott) szerepéről.
A módszer ajánlás rövid leírása
A módszer ajánlás célja, hogy egy középiskolás korú osztály egy napon keresztül kötetlenebb, játékos vagy élményszerű formában foglalkozzék 1848/49-s eseményekhez köthető tevékenységekkel. A feladatok egy része az iskola környékén megvalósítható, de múzeum vagy emlékhely látogatás is szerepel. Elsősorban együttműködésen alapuló, részben beleélést igénylő, többnyire együttműködést, csoportos összhangot megkövetelő jellegűek. Ezeknek fontos kompetencia elemei a diákok türelemre, koncentrációra, fókuszálásra való ösztönzése. A módszerek között elsősorban az együttműködési képességet építő, az egészséges test-tudatot fejlesztő, kisebb mértékben információkeresési, információ szintetizálási fejlesztő kreatív feladatok szerepelnek.
A módszer ajánlás célja
Cél, hogy felkeltsük a diákok kíváncsiságát, nyitottságát, érdeklődését az 1848/49-s események iránt. Ismerjék meg kultúrájukat, nemzeti emlékeiket, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek azokhoz. Legyenek olyan emberek, akik az összegyűjtött információkat szintetizálva azokat értelmezni is megpróbálják. Legyenek képesek csoportban dolgozni, osztálytársaikkal hosszabban is együttműködni egy közös cél érdekében.
A módszer ajánlás elvárt eredményei
A tanulók lássák és értsék meg március 15. és a szabadságharc emlékezetének egy-két elemét, egy-két kiemelkedő személyiségének jellemvonásait. A feladatok által alakuljon az önreflexiójuk, a másikra való figyelmük, beleérző képességük. A közös tevékenység révén fejlődjön kreativitásuk, fantáziájuk és empátiájuk. Legyenek képesek összekapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, információival.
A módszer ajánlás elemei
R
Ráhangolódás
A ráhangolódás elemei előkészítik a jeles nap tartalmát, célja a motiváció, az előismeretek és az új ismeretek összekapcsolása.
15 perc
50 perc
25 perc
15 perc
Mit mond Petőfi, mit Cseh Tamás és mit mondtok Ti?
„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, seregének osztályunk nyomába”
Ki a legjobb szónok?
Ki volt ő és mit tett? Keresd meg csoporttársaidat!
J
Jelentésteremtés
A jelentésteremtés módszer elemei középpontjában az új ismeretek, gondolatok feldolgozása és megértése, valamint az új és régi ismeretek összekapcsolása áll.
90 perc
45 perc
60 perc
240 perc
360 perc
120 perc
360 perc
Gyorsabban! Magasabbra! Erősebben!
Győzzétek meg a többieket, mit lehetne tenni az iskoláért!
„Nosza, ide, gavallérok! Vígan táncoljunk!”
Éljétek át, milyen volt Petőfi napja!
„Jelszavaink valának: haza és haladás”.
"A jó lovas katonának"
Derítsük föl, mi történt itt az 1848-as szabadságharcban!
R
Reflexió
A reflexió elemei a jeles nap során szerzett információk összegzése, megszilárdítása, amely során a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, ismereteket, amelyekkel a feldolgozás során találkoztak.
30 perc
20 perc
90 perc
25 perc
Kérdezz! Felelek!
Tudtad?
Adjátok elő pantomimként!
Gondold végig! Mi volt jó?